W nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie trwa akcja liczenia łosi.

Wielka inwentaryzacja łosi wiąże się z opracowywaną właśnie „Strategią ochrony i gospodarowania populacją łosia w Polsce”. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie łosie są liczone najdokładniejszą metodą, czyli tzw. metodą pędzeń próbnych. Polega ona na zmuszeniu zwierzyny do wyjścia z obstawionego przez obserwatorów fragmentu lasu. Aby uniknąć wielokrotnego liczenia, cała akcja musi być zsynchronizowana w czasie. Próbą zostało objęte 10 procent powierzchni leśnej wszystkich nadleśnictw. Na przykład w Nadleśnictwie Olsztynek „Akcja łoś” trwała od 17 do 19 lutego. 

– Wzięło w niej udział ponad 200 osób. Liczący byli podzieleni na pięć grup, które wykonały pędzenia na łącznej powierzchni 2000 hektarów. Podczas trzech dni inwentaryzacji w Nadleśnictwie Olsztynek zaobserwowano 7 osobników łosia oraz wiele innych zwierząt takich jak sarny, jelenie, dziki oraz zwierzyna drobna głownie lisy , zające i borsuki – informuje Justyna Haładaj z Nadleśnictwa Olsztynek. I dodaje: – Inwentaryzacja oprócz informacji dotyczących liczebności populacji zwierzyny dostarczyła wielu emocji związanych z obserwowaniem zwierząt w ich naturalnym środowisku.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj