1 / 4

Projekt „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej”, który powstał przy wsparciu funduszy unijnych to jedna z najlepszych inwestycji przeciwpowodziowych, koordynowanych przez NFOSiGW. Projekt znalazł się w gronie 20 finalistów konkursu „Europa to my” i już ten fakt jest wyróżnieniem.

Głównym celem konkursu „Europa to my” jest pokazanie jak wiele zmieniło się w najbliższym otoczeniu dzięki wsparciu ze strony Funduszy Europejskich. Im więcej głosów zostanie teraz oddanych na projekt, tym większa szansa na jego zwycięstwo. Zgłoszenie do konkursu może dokonać każdy. Organizatorem przedsięwzięcia jest spółka EUROZET, a partnerem – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Dlaczego Lewin Brzeski?

Wysoki poziom zagrożenia powodziowego gminy Lewin Brzeski spowodowany jest okresowym pojawianiem się gwałtownych wezbrań w zlewni Nysy Kłodzkiej. Jest to efekt specyficznych warunków klimatycznych, które sprzyjają częstym opadom katastrofalnym na terenie pasm górskich otaczających Kotlinę Kłodzką.

Miasto Lewin Brzeski szczególnie ucierpiało podczas wielkiej powodzi w 1997 r. zwanej powodzią tysiąclecia. Koryto Nysy Kłodzkiej było wówczas zbyt wąskie i płytkie. Brakowało też odpowiednich wałów przeciwpowodziowych, aby prawidłowo przeprowadzić wody powodziowe. Przepływająca przez Lewin rzeka Nysa Kłodzka zniszczyła wówczas większą część miasta.

W ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miejskich Lewina Brzeskiego oraz sąsiednich miejscowości  przy wsparciu funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dokonał szeregu inwestycji. Wybudowano m.in. w Lewinie Brzeskim jaz klapowy oraz ok. 10 km wałów przeciwpowodziowych. Ponadto powstały ścieżki pieszo-rowerowe oraz została udrożniona trasa kanału ulgi powodziowej. Z ziemi wybranej podczas budowy usypano wzgórze rekreacyjno-widokowe, gdzie odbywają się koncerty i imprezy okolicznościowe. Realizacja inwestycji dała mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i zapoczątkowała wiele kolejnych inwestycji. W efekcie zabezpieczono ok. 1600 ha powierzchni terenów, zwiększono bezpieczną przepustowość powodziową hydrowęzła rzeki Nysy Kłodzkiej z przepustowości 200 do 800 m3/s.

Warto też podkreślić, że podjęte działania ochronne zabezpieczają środowisko naturalne np. budowa komorowej przepławki dla ryb umożliwia ich migrację w górę rzeki. Nastąpiła też znacząca poprawa estetyki terenów przyległych do rzeki Nysy Kłodzkiej i utworzono wiele atrakcyjnych terenów rekreacyjnych.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie http://www.europatomy.eu, a zwycięzcę poznamy już 27 lipca.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj