Lepsze zagospodarowanie biogazu i przetwarzanie go na energię cieplną i elektryczną na własne potrzeby ma na celu zakończona pod koniec lipca br. inwestycja w oczyszczalni ścieków w Tychach. W tym celu w obiekcie zamontowano kocioł niskotemperaturowy o mocy cieplnej 895 kW Vitoplex 100 z palnikiem dwufunkcyjnym olejowo – gazowym. oraz uruchomiono agregat prądotwórczy typu MBk3042 L1 z silnikiem gazowym z zapłonem iskrowym 4 suwowym z turbodoładowaniem o mocy elektrycznej 345 kW i mocy cieplnej 531 kW. Realizacja tego projektu pozwoli na ciągłość pracy oczyszczalni poprzez zapewnienie stałych dostaw ciepła na potrzeby węzła fermentacji osadów, ograniczenie wykorzystania energii ze źródeł nieodnawialnych poprzez energetyczne zagospodarowanie biogazu oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza – mówi Mirosław Sojka, kierownik zespołu przygotowania inwestycji z Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach. Wykonawcą modernizacji obiektu jest firma CES Centrum Elektroniki Stosowanej z Krakowie. Z kolei do 2008 r., w oczyszczalni planowana jest m.in. budowa dwóch komór fermentacyjnych o pojemności 5500 m3 każda, co zabezpieczy pełne dofermentowanie osadów. Pozwoli to zwiększyć produkcję biogazu z poziomu 3500 m3 na 7000 m3 na dobę. Zabezpieczy to ilość biogazu niezbędną do uruchomienia drugiego agregatu prądotwórczego. Dodatkowo zostanie też wykonana nowa odsiarczalnia zapewniająca prawidłowe oczyszczanie gazu z siarki, a tym samym poprawiająca warunki pracy agregatów. Modernizacja oczyszczalni w zakresie gospodarki osadami i biogazem kosztować będzie ponad 19 mln zł. Modernizacja oczyszczalni w Tychach trwa od 2003 r. W I półroczu 2004 r. zakończono remont części mechanicznej a w grudniu 2005 r. zrealizowano modernizację  jej części biologicznej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł ponad 25 mln zł z czego ok. 50 % finansowane było z pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach, a pozostała część ze środków własnych oczyszczalni. Rocznie do oczyszczalni dopływa 12 mln m³ ścieków wytwarzanych przez mieszkańców miasta Tychy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj