Składowisko śmieci w Lubaczowie (woj. podkarpackie) zostanie zrekultywowane. Inwestycja ma kosztować prawie 6 mln zł, a większość pieniędzy będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wysypisko ma powierzchnię ok. 6 hektarów i znajduje się tam kilkadziesiąt tysięcy ton śmieci. Zostało zamknięte w 2008 r. ponieważ nie spełniało norm środowiskowych.

Władze Lubaczowa planują w najbliższym czasie wybudować obok zrekultywowanego wysypiska, sortownię śmieci.

Całkowity koszt rekultywacji wyniesie prawie 6 mln zł, 83 proc. z tej sumy, czyli niespełna 5 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego, a wkład własny miasta – ponad 900 tys. zł.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj