Projekt “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – Etap I”, którego beneficjentem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. otrzymał potwierdzenie unijnego dofinansowania.

Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Projekt o łącznej wartości ponad 192 milionów złotych uzyskał ponad 98 milionów złotych dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Projekt ma na celu kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Sochaczew. W wyniku jego realizacji do systemu kanalizacyjnego zostanie podłączonych docelowo – 11 138 osób.

Zakres planowanego przedsięwzięcia:
– budowa 91,3 km sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlach Rozlazłów, Karwowo, Wypalenisko-część północna i Chodaków,
– modernizacja 3,4 km sieci kanalizacji sanitarnej Centrum,
– remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-Lecia.

źródło: zwik.sochaczew.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj