W Poznaniu trwają trzydniowe warsztaty szkoleniowe “Zarządzanie projektem inwestycyjnym w gospodarce odpadami – od pomysłu do eksploatacji”.

Zmieniona „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” oraz powstały wskutek tej nowelizacji nowy stan prawny nakłada na samorządy nowe zadania inwestycyjne w gospodarce odpadami. Zgodnie z ustawą gminy mogą ich realizację przekazywać wyłonionym w postępowaniu przetargowym podmiotom prywatnym lub wykonywać je samodzielnie. Według ustawy w regionach powyżej 150 tys. mieszkańców powstać powinny instalacje oparte o mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP). Należy jednak pamiętać, że budowa kilkunastu instalacji to zadanie złożone, a jego realizacja będzie musiała nastąpić w stosunkowo krótkim czasie.

– Biorąc udział w warsztatach poznają Państwo doświadczenia zdobyte podczas realizacji pionierskich kompleksowych instalacji MBP. Będzie to niepowtarzalna okazja, by zapoznać się m.in. z ZUOK „Orli Staw” k. Kalisza oraz „Ekodoliną” w Łężycach k. Gdyni. Oba zakłady realizowane były w oparciu o FIDIC, a ich budowa była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Każda z instalacji ma przepustowość ok. 100 tys. Mg/rok. Zakłady te przeszły już pierwsze modernizacje, by podążać za zmiennymi uwarunkowaniami prawnymi oraz by wykorzystać postęp techniczny – mówi Piotr Szewczyk, Dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i jeden z prowadzących warsztaty.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak kompleksowo przygotować się do budowy i eksploatacji instalacji. W trakcie warsztatów zostaną przybliżone informacje na temat, jak finansować inwestycję, jakie zastosować technologie, jak prowadzić proces inwestycyjny, jak przeprowadzić rozruch i odbiór instalacji oraz jak zorganizować efektywną eksploatację instalacji.

Szkolenie będzie miało formułę warsztatów, co pozwoli na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń i opinii oraz pogłębienie wiedzy m.in. na temat budowy i funkcjonowania instalacji MBP. Poza omówieniem praktycznej strony realizacji poszczególnych etapów inwestycji uczestnicy warsztatów wezmą udział w wyjeździe technicznym, podczas którego zwiedzą instalację MBP.

Pobierz program warsztatów (*.pdf)


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj