Projekt „Mazurski Masterplan Regulacji Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM – Aglomeracja Giżycko” uzyskał status tzw. projektu podstawowego, co oznacza, iż otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spójności. Dofinansowanie obejmie ok. 52% kosztów realizacji projektu, którego ogólna wartość wynosi ok. 80 mln zł.

W projekcie wodno-kanalizacyjnym Aglomeracji Giżycko oprócz samorządu miejskiego uczestniczy Gmina Giżycko, Gmina Miłki i Gmina Kruklanki. Beneficjentami projektu w sferze miejskiej jest UM Giżycko i PWiK Sp. z o.o., zaś inwestycje kanalizacyjne, poczynione w samym mieście będą sięgały kwoty 20 mln zł.

Inwestycje realizowane bezpośrednio przez UM obejmą uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną i przepompownie ścieków ul. Jeziornej oraz kwartału objętego ulicami: Staszica, Suwalską, Obwodową i Jagiełły.

Natomiast PWiK przystąpi do: rozbudowy ujęcia wody „Gajewo”, budowy miejskiej magistrali wodociągowej, przebudowy kanalizacji na osiedlu Kajki oraz w rejonie ulic: Olsztyńskiej, 1 Maja, Warszawskiej, Wyzwolenia i Placu Grunwaldzkiego, budowy nowej kanalizacji w rejonie ulic: 3 Maja, 1 Maja i Olsztyńskiej, przebudowy hali filtrów i hali pomp w Stacji Uzdatniania Wody, budowy kanalizacji wraz z przepompownią na terenie Twierdzy Boyen, rewitalizacji kolektora tłocznego od przepompowni głównej do oczyszczalni ścieków w Bystrym oraz do rozbudowy obiektów oczyszczalni ścieków w Bystrym w zakresie hermetyzacji i dezodoryzacji.

źródło: gizycko.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj