Ruszyła jedna z największych inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Sanoka. 21 lipca rozpoczęły się prace przy przebudowie miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trepcza, a już na początku września rozpocznie się w tym miejscu „wodna” część inwestycji.

Prace są realizowane w ramach projektu, na który Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wraz z Miastem Sanok zdobyło w zeszłym roku dofinansowanie prawie 90 mln zł z Funduszu Spójności. Początkowo koszty zadania miały sięgać 174 mln zł, jednak obecnie, po rozstrzygniętych przetargach, okazało się, że zadanie zamknie się w kwocie 123 mln zł, przy dofinansowaniu prawie 63 mln zł. Na inwestycję tę Sanok oczekiwał od lat.

– Jest ona koniecznością. Nasza oczyszczalnia ścieków jest stara, jeżeli chodzi o jakość odprowadzanych ścieków, dostosowana do innych wymogów prawnych niż te obowiązujące obecnie, które podlegają ciągłym zaostrzeniom. Już niedługo skończy nam się także ważność pozwolenia wodno-prawnego. To był ostatni dzwonek na rozpoczęcie takiej inwestycji – objaśnia Wojciech Konieczko, z SPGK, kierownik jednostki realizującej projekt. – Podobnie jest z ujęciem wody, jest ono technologicznie przestarzałe, urządzenia i obiekty są tu w niezadowalającym stanie technicznym, niemodernizowane gruntownie od lat – dodaje.

W ramach prac przebudowane zostaną oczyszczalnia ścieków oraz ujęcie wody w Trepczy. Wybudowane zostanie około 3 km nowej sieci wodociągowej, spinającej 2 systemy zasilania miasta w wodę z ujęć wody w Trepczy i Zasławiu. Powstanie również zbiornik wyrównawczy na osiedlu Kenara w Sanoku, o objętości 2000 metrów sześciennych wraz z kilometrową magistralą zasilającą ten zbiornik.

– Dzięki tej inwestycji podniesiona zostanie maksymalnie technologia oczyszczania ścieków, co bezsprzecznie wpłynie na poprawę stanu wód w Sanie. Pozwoli to na sprostanie polskim i unijnym przepisom. To nie jedyne korzyści. Mieszkańcy będą pili wodę o najwyższych standardach. Realizacja projektu zaowocuje także niezawodnoścą jej dostaw – wylicza Wojciech Blecharczyk, Burmistrz Sanoka.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok” współfinansowany jest przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenia jego realizacji planowane jest na wrzesień 2013 r.

źródło: sanok.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj