Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna ubiega się o środki finansowe z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, na drugi etap Gdańskiego projektu wodno-ściekowego.

Wniosek GIWK trafił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt inwestycji planowanych na lata 2010-2013 to około 320 mln zł.

Projekt obejmuje między innymi budowę sieci wodociągowej na Wyspie Sobieszewskiej, w ul. Zagroble i w rejonie Letnicy oraz budowę kanalizacji sanitarnej w rejonach Osowa,  Maćkowy, Smęgorzyno oraz Letnica. W planach GIWK znajduje się także przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jelitkowskiej, Pomorskiej, Kartuskiej, Myśliwskiej, Piekarniczej, Hausbrandta, Kochanowskiego, Sandomierskiej, a także budowa kolektora WM-1. W ramach GPWŚ II przewiduje się także budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Realizacja części z tych inwestycji może rozpocząć się jeszcze przed ewentualną decyzją o otrzymaniu dofinansowania. W tym celu w budżecie GIWK zaplanowano środki m.in. na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Stadionu w Letnicy, budowę sieci wodociągowej w ul. Zagroble oraz przebudowę przepompowni ścieków  w ul. Pomorskiej, Myśliwskiej, Kochanowskiego i Wiewiórczej.

źródło: giwk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj