Instytut Ochrony Środowiska przeanalizował koszty gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. W piątek 19 listopada opublikował 55-stronicowy raport. Słowem jest drogo, a ceny ustabilizują się m.in. po dokonaniu niezbędnych inwestycji oraz implementacji prawa unijnego w tym m.in. wprowadzenie Rozszerzone odpowiedzialności producenta oraz system kaucyjnego.

Raport pt. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce. Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi” został omówiony podczas  webinarium.

Skąd się biorą wysokie koszty?

Jak podkreśliła dr Jolanta Kamińska-Borak w ostatnich latach nastąpił duży wzrost kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

– Spowodowane jest to wzrostem kosztów odbierania i transportu odpadów oraz wzrostem kosztów zarządzania systemem – zaznaczyła dr Jolanta Kamińska-Borak.

Według raportu  na wzrost kosztów związanych z odbieraniem i transportem odpadów komunalnych wpływ ma m.in.: wzrost liczby frakcji do zbierania przez właścicieli nieruchomości oraz wzrost kosztów paliwa i kosztów wynagrodzeń.

Ponadto na wzrost kosztów zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wpływ mają: wzrost kosztów wynagrodzeń, wzrost kosztów związanych z obsługą PSZOK (nowe przepisy z zakresu p.poż.) i zwiększenie obowiązków i zadań dla gmin.

– W ostatnim okresie nastąpił wzrost kosztów przetwarzania odpadów z uwagi na, m.in.: wzrost kosztów zagospodarowania odpadów kalorycznych oraz dostosowanie do nowych przepisów. Mam na myśli wymogi BAT, zabezpieczenie roszczeń, monitoring wizyjny, nowe przepisy przeciwpożarowe – poinformowała dr. Kamińska-Borak.

Wzrost systemowy

Jak czytamy w raporcie: „koszty związane z odbieraniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych w ostatnich 2-3 latach znacząco wzrosły. Problem wzrostu opłat ma charakter systemowy, a kluczowym elementem są koszty zagospodarowania odpadów (cena przyjęcia do instalacji) oraz zwiększenie ilości odpadów komunalnych. Z punktu widzenia wydolności instalacji sortowania, przetwarzania, w tym recyklingu odpadów, w Polsce występują niedobory odpowiedniej infrastruktury, która mogłaby zapewnić zagospodarowanie wszystkich frakcji odpadów. Niewystarczająca jest liczba instalacji m.in. do: sortowania odpadów zbieranych selektywnie, instalacji termicznego przekształcania odpadów, instalacji recyklingowych niektórych surowców wtórnych.

ROP poprawi sytuację

Jak podkreślają autorzy raportu sytuację poprawi wprowadzenie nowego modelu finansowania branży odpadowej, opartego na rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). „Wpłynie to na zwiększenie efektywności systemów selektywnego zbierania odpadów, instalacji i rozwój rynku recyklingu”.

Czytaj więcej

Skomentuj