Jacek Baran, został powołany na stanowisko prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Spółki z o. o. w Lubaniu. uchwałą rady nadzorczej spółki.

Jacek Baran jest absolwentem studiów inżynierskich o kierunku budownictwo. W latach 2003-2019 pracował w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lubaniu, a od 2007 roku był Naczelnikiem tego Wydziału.

Wiedza, doświadczenie, kompetencje

Od 1 marca 2019 roku Jacek Baran był zatrudniony w ZGiUK Sp. z o. o. w Lubaniu na stanowisku kierownika Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych, odpowiedzialnego za obszar realizowanych projektów inwestycyjnych. Jest osobą świetnie znającą przedsiębiorstwo, posiadającą wiedzę, kompetencje i doświadczenie zdobyte w czasie dotychczasowego zatrudnienia.

Kontynuacja dotychczasowych działań

Jak informuje ZGiUK w Lubaniu, spółka jest w stabilnej sytuacji ekonomicznej i rynkowej. Priorytety, wartości i plany biznesowe firmy wyznaczone w ostatnich latach i miesiącach nie ulegną zmianie.

Czytaj więcej

Skomentuj