Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Ostrożny optymizm Prezesa Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Ostrożny optymizm Prezesa Izby Gospodarczej
R.G.
29.04.2024, o godz. 9:03
czas czytania: około 3 minut
0

W ostatnim czasie duże poruszenie i intensywną dyskusję w środowiskach branży wod-kan. wywołała publikacja w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RP założeń nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków popularnie zwanej prawem taryfowym. O odniesienie się do tego tematu poprosiliśmy prezesa IGWP Pawła Sikorskiego.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD2 NIEBEZPIECZNE [31.05-17.07.24]

Zgodnie z tą koncepcją, taryfy mają być zatwierdzane w drodze uchwał rad gmin. Natomiast Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zyskać ma kompetencje do ingerencji w proces zatwierdzania taryf w tym przypadku, gdy będą one ustalane na poziomie znacznie wyższym od średniego w danym regionie wodnym. Ma to zapewnić ustawową ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

15-procentowy próg wysokości 

Dodajmy też, że jeżeli konkretny projekt taryfy zakładać będzie wzrost cen i stawek opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków lub zaopatrzenia w wodę o co najmniej 15 proc. ponad średnią stawek taryfy w danym regionie wodnym obowiązującej w roku poprzednim, wtedy wymagane będzie uzyskanie stanowiska organu regulacyjnego, czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto, wysokość cen i stawek opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę dla każdego regionu wodnego obowiązującej w roku poprzednim ogłaszać będzie minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 31 października każdego roku.

Pozytywna ocena kierunku zmian

O odniesienie się do powyższych propozycji poprosiliśmy Pawła Sikorskiego, prezesa Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”: 

– Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” jako przedstawiciel branży wod-kan pozytywnie ocenia kierunek założeń zmian do ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne – zapewnia prezes Paweł Sikorski. – Analizy wskazują wyraźnie, że sytuacja branży zaczęła pogarszać się po zmianie wprowadzającej regulatora taryf w postaci PGW WP. Brak możliwości urealnienia taryf w warunkach wzrostu kosztów spowodował zapaść branży mimo licznych sygnałów i ostrzeń. Biorąc pod uwagę dramatyczną sytuację przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, Izba wraz z organizacjami samorządowymi apelowały o powrót do rozwiązań sprzed 2018 r., tj. aby kompetencje zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wróciły do organów samorządu terytorialnego, który sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami, kontrolując ich politykę inwestycyjną – dodaje prezes IGWP.

Poszerzenie gminnych kompetencji

Prezes Izby zauważa również, że zgodnie projektowanymi rozwiązaniami legislacyjnymi, podstawowy tryb procedury zatwierdzania taryf za wodę i ścieki będzie co do zasady oparty na rozwiązaniach prawnych obowiązujących przed dniem wejścia w życie ww. nowelizacji, w tym przywraca radzie gminy wyłączną kompetencję do zatwierdzania taryf za wodę i ścieki, z modyfikacją polegającą na procedurze obowiązkowego uzyskiwania stanowiska od PGW Wody Polskie w przypadku wystąpienia zagrożenia ustalenia stawek opłat na znacznie wyższym poziomie niż średni.

Potrzebne branżowe konsultacje

W opinii Prezesa IGWP Pawła Sikorskiego, są to zatem szczegółowe rozwiązania, które zarówno rodzą wątpliwości w zakresie przyjętych kryteriów, jak i mogą powodować spory, co skutkować może wydłużeniem postępowania taryfowego. Ostateczny kształt ustawy powinien zostać wypracowany na podstawie konsultacji na etapie dalszych prac legislacyjnych, w których uczestniczyć będzie m.in. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

Do tematu z pewnością powrócimy. 

Więcej informacji o ministerialnych propozycjach zmian w naszym artykule pt.: 
Taryfy wod-kan po nowemu? MI opracowuje projekt nowelizacji

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Woda i ścieki
css.php
Copyright © 2024