Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Tag: nowelizacja

Łącznie artykułów: 70.

Ostrożny optymizm Prezesa Izby Gospodarczej

Ostrożny optymizm Prezesa Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

29.04.2024
0

W ostatnim czasie duże poruszenie i intensywną dyskusję w środowiskach branży wod-kan. wywołała publikacja w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RP założeń nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków popularnie zwanej prawem taryfowym. O odniesienie się do tego tematu poprosiliśmy prezesa IGWP Pawła Sikorskiego.

Przyspieszenie wydawania decyzji środowiskowych? We wtorek rząd zajmie się nowelą ustawy

Przyspieszenie wydawania decyzji środowiskowych? We wtorek rząd zajmie się nowelą ustawy

28.02.2023
0

Podczas wtorkowego posiedzenia, rząd zajmie się m.in. projektem ustawy o aplikacji mObywatel, zakładającym zrównanie dokumentu elektronicznego z plastikowym dowodem osobistym, a także m.in. projektem noweli ustawy mającej prowadzić do przyspieszenie wydawania decyzji środowiskowych. W szczególności chodzić ma o inwestycje liniowe w zakresie inwestycji drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

Zasady regulujące przebieg postępowania administracyjnego znajdują się w Kodeksie postępowania administracyjnego z 1960 r. W swoim pierwotnym brzmieniu nie uwzględniał on możliwości, jakie dają współczesne środki komunikacji. W związku z tym ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. Chodziło o dostosowanie prawa do zmieniających się warunków technologicznych i cywilizacyjnych.

Nowelizacja dyrektywy ściekowej coraz bliżej

Nowelizacja dyrektywy ściekowej coraz bliżej

13.02.2023
0

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło konsultacje wniosku Komisji Europejskiej w sprawie nowelizacji dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Przewiduje ona m.in. nowe standardy dla systemów indywidualnego gromadzenia ścieków.

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych przyjęta przez Radę Ministrów

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych przyjęta przez Radę Ministrów

01.02.2023
0

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Rząd chce umożliwić przyspieszenie ogłoszenia naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury

NIE dla podwyżek cen wody i ścieków

NIE dla podwyżek cen wody i ścieków

13.09.2022
3

Konferencja prasowa ministra Marka Gróbarczyka i Pawła Rusieckiego, wiceprezesa Wód Polskich, wywołała ogromne poruszenie w branży wod-kan. – Monity ze strony przede wszystkim przedsiębiorstw wod-kan i władz samorządowych co do konieczności wzrostu stawek wody bezwzględnie każą zachować wstrzemięźliwość – mówi minister Gróbarczyk.

ZMP: Odkłamujemy przekaz o dodatkowych pieniądzach dla samorządów

ZMP: Odkłamujemy przekaz o dodatkowych pieniądzach dla samorządów

Rządowy projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożony właśnie w sejmie w najmniejszym stopniu nie rekompensuje dotychczasowych ubytków JST w bieżących dochodach własnych, jakimi są udziały we wpływach z podatku PIT. Rujnując własne pomysły resortu sprzed kilku miesięcy, wprowadza też zamieszanie w systemie wyrównawczym dla JST.

Projekt ustawy regulujący gospodarkę ściekami w gminach oraz poprawiający jakość wód w kąpieliskach przyjęty przez komisje sejmowe

Projekt ustawy regulujący gospodarkę ściekami w gminach oraz poprawiający jakość wód w kąpieliskach przyjęty przez komisje sejmowe

26.05.2022
0

Połączone komisje sejmowe przyjęły rządowy projekt ustawy regulujący gospodarkę ściekami w gminach oraz poprawiający jakość wód w kąpieliskach. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, którego pierwsze czytanie odbyło się w środę podczas posiedzenia trzech komisji, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Przyspieszenie procedur dotyczących inwestycji i decyzji środowiskowych

Przyspieszenie procedur dotyczących inwestycji i decyzji środowiskowych

20.05.2022
0

Przyspieszenie procedur dotyczących realizacji inwestycji, zwłaszcza drogowych, kolejowych, wodnych i przeciwpowodziowych, zakłada nowy projekt tzw. ustawy usprawniającej. Dodatkowe uprawienia mają uzyskać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wody Polskie. Nowelizacja ma również usunąć wiele wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiały się do tej pory.

ZGWRP negatywnie opiniuje nowelizację prawa wodnego

ZGWRP negatywnie opiniuje nowelizację prawa wodnego

20.01.2022
0

W przygotowanym dokumencie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej negatywnie opiniuje projekt ustawy w części dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej. Jednocześnie Związek wskazuje na pilną potrzebę przyśpieszenia procesu kanalizacji obszarów wiejskich, podając przy tym narzędzia, które mogłyby pomóc w realizacji zadań z zakresu gospodarki ściekowej w gminach z obszarami wiejskimi.

Nowelizacja ustawy o elektromobilności z podpisem prezydenta

Nowelizacja ustawy o elektromobilności z podpisem prezydenta

08.12.2021
0

Nowelizacja ustawy o elektromobilności, która ma przyspieszyć rozwój elektrycznego transportu m.in. poprzez zmianę zasad tworzenia stref czystego transportu, zyskała podpis prezydenta Andrzeja Dudy - poinformowała jego kancelaria. Chodzi o ustawę z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

css.php
Copyright © 2024