Nowe regulacje, które wprowadzają zaostrzony katalog kar za przestępstwa i wykroczenia środowiskowe już obowiązują. 1 września 2022 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.

Nowelizacja zmieniła zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych ale również przyznała nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska.

Przed nowelizacją przepisów, w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa, egzekwowano odpowiedzialność tylko od konkretnych osób fizycznych jako sprawców przestępstwa. Nowe regulacje pozwalają nie tylko egzekwować surowszą odpowiedzialność karną, ale dają też możliwość egzekwowania odpowiedzialności karnej od podmiotów zbiorowych.


Szkolenie online: Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku, delikty administracyjne i kontrole [GOSPODARKA ODPADAMI]

Szczegóły:kontrole.abrys.pl


 

Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się osoby i podmioty nieprzestrzegające zasad związanych z ochroną środowiska?

Oto tabela przedstawiająca katalog czynów zabronionych wraz z konsekwencjami

Nawiązki od 10 tys. zł do 10 mln zł

Ustawa zakłada również, że sąd wobec sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku będzie musiał orzec nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł.

Dotychczas problemem dla budżetu państwa oraz samorządów były koszty utylizacji porzuconych odpadów, które mogą sięgać nawet kilkudziesięciu mln zł. Jeśli przestępstwo zostanie popełnione nieumyślnie, nawiązka będzie orzekana fakultatywnie.

Nowe uprawnienia inspektorów ochrony środowiska

Aby zwiększyć efektywność wykrywania i zwalczania przestępczości środowiskowej inspektorzy ochrony środowiska zostali wyposażeni w uprawnienie do nakładania mandatów za wykroczenia przeciwko środowisku. Ponadto został zniesiony wymóg okazywania legitymacji przez inspektorów przed dokonaniem czynności polegających na:

  • obserwowaniu i rejestrowaniu przy użyciu środków technicznych, w tym technik satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych, obrazu zdarzeń oraz dźwięku towarzyszącego zdarzeniom;
  • gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
  • dokonywaniu oględzin dostępnych publicznie pomieszczeń i innych miejsc.

 


Już 19 września zapraszamy na szkolenie online, podczas którego wyjaśnimy dokładnie co zmieniają nowe regulacje – szczególnie w kontekście gospodarki odpadami

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku, delikty administracyjne i kontrole [GOSPODARKA ODPADAMI]

Szczegóły na stronie: kontrole.abrys.pl

Program i warunki uczestnictwa na stronie: kontrole.abrys.pl

 


 

Czytaj więcej

Skomentuj