Reklama

ad1a KUBOTA [17.05-16.06.24]

Tag: kanalizacja

Łącznie artykułów: 444.

Częstochowa w wirze inwestycji wod-kan

Częstochowa w wirze inwestycji wod-kan

19.05.2024
0

Wodociągi Częstochowskie, w ramach dostosowania miejskiej infrastruktury wod-kan. realizują szereg inwestycji związanych z odbudową, modernizacją i rozbudową swojej sieci. Przedsiębiorstwo prowadzi obecnie rozbudowę sieci wodociągowej w Częstochowie (ul. Inspektowa, Szkolna, Grobla, Koniecpolska, boczna od Witaminowej oraz Plażowa), w Starej Gorzelni - boczna od ul. Wielkoborskiej, w Kolonii Wierzchowisko - ul. Pogodna, we Wrzosowej - boczna od ul. Katowickiej oraz w Koninie - ul. Parkowa. To jednak nie wszystko.

Trzy systemy taryfowe i droga do energetycznej samowystarczalności. II dzień Konferencji w Opalenicy

Trzy systemy taryfowe i droga do energetycznej samowystarczalności. II dzień Konferencji w Opalenicy

16.05.2024
0

W atmosferze ożywionych panelowych dyskusji na temat perspektyw dotyczących zmian w prawie taryfowym dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej w kontekście oceny dotychczasowego systemu ich zatwierdzania przez PGW „Wody Polskie”, przebiegał drugi dzień XII Spotkania stałych klientów sektora komunalno-samorządowego Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Opalenicy (15-16 maja). Dyskutowano też o skutecznych metodach racjonalnego gospodarowania energią elektryczną w branży wod-kan. w odniesieniu do przykładów postępów na drodze do samowystarczalności energetycznej.

Spotkanie sektora samorządowego i komunalnego w Opalenicy

Spotkanie sektora samorządowego i komunalnego w Opalenicy

15.05.2024
0

W środę i czwartek, 15-16 maja br. w Hotelu Remes w Opalenicy odbywa się Spotkanie stałych klientów sektora komunalno-samorządowego Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Ponad 100 uczestników tego wydarzenia, wśród których są przedstawiciele branży wodociągowo-kanalizacyjnej, samorządowcy i reprezentanci firm obsługujących branżę wod-kan. uczestniczyć będzie w ciekawej i ważnej merytorycznie części konferencyjnej spotkania, a także w wielu interesujących wydarzeniach integracyjnych.

Gmina Władysławów z rządową dotacją

Gmina Władysławów z rządową dotacją

15.05.2024
0

Gmina Władysławów (woj. wielkopolskie, pow. turecki), przystępuje do realizacji dwóch nowych inwestycji drogowej i wodociągowo-kanalizacyjnej. Na jedną z nich samorząd gminny pozyskał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 1 mln zł.

ISOK przeciwko powodziom. Powstaje zintegrowany system informowania

ISOK przeciwko powodziom. Powstaje zintegrowany system informowania

15.05.2024
0

W ostatnim czasie zmiany klimatu coraz bardziej dają nam się we znaki. W skutek groźnych zjawisk pogodowych giną ludzie i potęgują się straty materialne. Konsekwencją globalnego wzrostu temperatur są susze, ale też często nieprzewidywalne w skali i czasie opady deszczu, które owocują niebezpiecznymi dla życia i mienia powodziami, a także podtopieniami. Jedną z odpowiedzi na tego rodzaju zagrożenia ma być Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK).

Oczyszczalnia ścieków nie daje rady. Zagrożone uzdrowisko Cieplice

Oczyszczalnia ścieków nie daje rady. Zagrożone uzdrowisko Cieplice

10.05.2024
0

Od lat zdarza się tak, że ścieki z oczyszczalni w Marczycach, obsługującej gminę Podgórzyn (woj. dolnośląskie), przelewają się przez instalację i zalewają okoliczne tereny, w tym m.in. stawy w Parku Norweskim w Uzdrowisku Cieplice. Przyczyną tego zjawiska jest zbyt mała przepustowość oczyszczalni jak na obecne potrzeby. I choć powstała koncepcja zaradcza, do tej pory nic się nie zmieniło.

Laseczki zgorzeli gazowej w wodociągach w Lewinie Kłodzkim

Laseczki zgorzeli gazowej w wodociągach w Lewinie Kłodzkim

10.05.2024
0

Woda z beczkowozów i zakaz korzystania z wodociągów, to skutek wykrycia bakterii zgorzeli gazowej w wodociągach w gminie Lewin Kłodzki na Dolnym Śląsku. Laseczki zgorzeli gazowej wywołują zatrucie pokarmowe, którego głównymi objawami są dolegliwości bólowe w nadbrzuszu, nudności i wodnista biegunka. Stąd decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

10 maja Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

10 maja Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

09.05.2024
0

Każdego dnia ktoś musi usunąć śmieci, oczyścić ulice, zadbać o to by nie zabrakło wody w kranach i o to, by ścieki zostały właściwie oczyszczone. Ktoś musi dopilnować by tramwaje i autobusy znalazły się we właściwych miejscach o właściwej porze, a ktoś inny o to, by zieleń na naszych ulicach i placach mogła cieszyć oko i przynosić nam wytchnienie w upalne dni. Ktoś musi też zadbać o dostawy prądu i o przesyłanie ciepła w zimie.

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni. Problemy gmin

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni. Problemy gmin

06.05.2024
0

Jak informuje Instytut Edukacji Środowiskowej, Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z IEŚ przygotował raport pod nazwą „Stan przeprowadzania kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków”, obrazujący rzeczywisty stan kontroli, przeprowadzanych przez gminy w całej Polsce w nieruchomościach wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Nowa przepompownia sanitarna w Szczecinie

Nowa przepompownia sanitarna w Szczecinie

06.05.2024
0

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie zakończył roboty przy budowie nowej przepompowni przy ulicy Łukasińskiego. Instalacja zastąpiła stary, niewystarczający już pod względem wydajności, system. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie w wysokości 1.389 498,23 zł netto.

Białostocka SUW i oczyszczalnia od podszewki

Białostocka SUW i oczyszczalnia od podszewki

06.05.2024
0

W piątek, 10 maja br., Wodociągi Białostockie organizują Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Akcja ma być okazją do zapoznania zwiedzających z charakterystyką obiektów należących do spółki, a także z zachodzącymi tam procesami. Tematem mają być też „prawdy i mity” na temat chloru.

Prawie 1,2 mln euro dla Wodociągów Białostockich w ramach Interreg NEXT Polska – Ukraina

Prawie 1,2 mln euro dla Wodociągów Białostockich w ramach Interreg NEXT Polska – Ukraina

29.04.2024
0

Wodociągi Białostockie, we współpracy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Lutskvodokanal” w Łucku w Ukrainie, realizować będą Wspólny projekt pt. „Bezpieczna kanalizacja dla zdrowego środowiska: rozwiązania transgraniczne Łucka i Białegostoku”, który znalazł się na liście 44 przedsięwzięć (spośród 132 uczestniczących w konkursie), którym przydzielono dofinansowanie z Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.

Ostrożny optymizm Prezesa Izby Gospodarczej

Ostrożny optymizm Prezesa Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

29.04.2024
0

W ostatnim czasie duże poruszenie i intensywną dyskusję w środowiskach branży wod-kan. wywołała publikacja w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RP założeń nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków popularnie zwanej prawem taryfowym. O odniesienie się do tego tematu poprosiliśmy prezesa IGWP Pawła Sikorskiego.

Taryfy wod-kan po nowemu? MI opracowuje projekt nowelizacji

Taryfy wod-kan po nowemu? MI opracowuje projekt nowelizacji

23.04.2024
0

Przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki, to plan Ministerstwa Infrastruktury. Wynika to z założeń opublikowanych w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RP. Projektowana przez ministerstwo zmiana przewiduje częściowy powrót do rozwiązań obowiązujących przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

PGW WP publikuje raporty o warunkach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

PGW WP publikuje raporty o warunkach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

23.04.2024
0

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało raporty dotyczące warunków wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla okresu 2018-2022. Dokumenty te mogą być bardzo pomocne dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dokonujących analizy zarządczej. To także spełnienie postulatów branży wod-kan.

Oszczędnościowa strategia Wodociągów Leszczyńskich

Oszczędnościowa strategia Wodociągów Leszczyńskich

23.04.2024
0

Wodociągi Leszczyńskie skupiają się na działaniach zmierzających do obniżania kosztów funkcjonowania. Spółka jest członkiem leszczyńskiej grupy zakupowej prądu. Grupę tworzy ją blisko 60 samorządowych instytucji i placówek. Dzięki temu może ona wynegocjować niższe ceny energii. Na obecnym etapie wodociągi w Lesznie wykonały kolejny pro oszczędnościowy krok. Polega on ta tym, że do swoich największych obiektów - m.in. oczyszczalni ścieków, przepompowni albo stacji uzdatniania wody WL postanowiły kupić prąd na towarowej giełdzie energii.

Nielegalne odprowadzanie deszczówki. Kontrole i kary

Nielegalne odprowadzanie deszczówki. Kontrole i kary

23.04.2024
0

Żołędowo, Chełm, Lublin, Olsztyn, Kraków, Wadowice, Wodzisław Śląski, czy też gmina Lniano, to przykłady samorządów, które zadeklarowały przeprowadzenie wzmożonych, niezapowiedzianych kontroli pod kątem nielegalnego odprowadzania wód opadowych do kanalizacji ściekowej. Przykładowo, w gminie Lniano rozpoczęły się już inspekcje z użyciem specjalistycznego sprzętu.

Powstanie ogólnokrajowy system ostrzegania i alarmowania

Powstanie ogólnokrajowy system ostrzegania i alarmowania

12.04.2024
0

Podczas wczorajszego (czwartek, 11 kwietnia br.), posiedzenia Sejmu RP, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz poinformował posłów o tym, że Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła proces budowania skutecznego ogólnokrajowego systemu ostrzegania i alarmowania. Przy czym na realizację pierwszego etapu tego zadania przeznaczono 176 mln zł z przyznanych Polsce środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Jak skutecznie odzyskiwać cenne składniki ścieków i osadów?

Jak skutecznie odzyskiwać cenne składniki ścieków i osadów?

09.04.2024
0

W piątek, 19 kwietnia 2024 r., odbędzie się piąte szkolenie pt.: „”Odzysk substancji ze ścieków i osadów – technologie”, w ramach cyklu warsztatów i szkoleń online dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków pod wspólną nazwą TECHNOLOGIE WOD-KAN II edycja, organizowanego przez firmę Abrys we współpracy z wysokiej klasy specjalistami z Politechnik: Warszawskiej, Częstochowskiej i Białostockiej.

Rusza budowa ciepłowni geotermalnej w Turku

Rusza budowa ciepłowni geotermalnej w Turku

06.04.2024
0

W piątek, 5 kwietnia br., w Urzędzie Miejskim w Turku (woj. wielkopolskie), podpisano umowę na budowę ciepłowni geotermalnej. Roboty rozpoczną się już w nadchodzącym tygodniu. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Turku otrzymało na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 73 mln zł.

Bytowskie wodociągi z nowym WUKO za 2,6 mln zł

Bytowskie wodociągi z nowym WUKO za 2,6 mln zł

03.04.2024
0

Samorząd miejski Bytowa (woj. pomorskie), przyznał miejscowym Wodociągom Miejskim 1 mln zł dofinansowania na zakup specjalistycznego samochodu, tzw. WUKO. Natomiast Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego otrzyma 100 tys. zł na budowę nowego bloku komunalnego przy ulicy Kwiatowej.

Modernizacja łódzkiej dzielnicy Wiskitno

Modernizacja łódzkiej dzielnicy Wiskitno

29.03.2024
0

Łódzki magistrat w najbliższych latach realizować będzie szereg inwestycji na obszarze osiedla Wiskitno. Inwestycje te obejmą m.in. modernizację ulicy Kolumny i Ziemiańskiej, budowę kanalizacji, wymianę wodociągu oraz obwodnicy.

css.php
Copyright © 2024