Reklama

AD1A FITE 2024 [09.07-21.08.24]

Katowice uporządkują rzekę Mleczną. Poparcie MI i PGW WP

Katowice uporządkują rzekę Mleczną. Poparcie MI i PGW WP
R.G.
13.06.2024, o godz. 9:34
czas czytania: około 3 minut
0

Spółka miejska Katowickie Inwestycje S.A. rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną. Po zrealizowanych w ostatnich latach inwestycjach, na które spółka pozyskała prawie pół miliarda złotych dofinansowania z unijnego Funduszu Spójności, obecnie KI S.A. podchodzi do realizacji kolejnego projektu. Nowy projekt dotyczyć będzie zlewni rzeki Mlecznej i jej zabudowanych okolic m.in. w rejonach ulic Sobocińskiego, Głogowskiej, Niskiej i Orlej.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD 1B DZIAŁKA ecoworki.pl WOOD RECYCLING

Z tej okazji, 10 czerwca br., w stylowej Willi Goldsteinów w Katowicach, w obecności prezydenta miasta dr. Marcina Krupy i podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Przemysława Koperskiego – przedstawiciele Katowickich Inwestycji S.A. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego “Wody Polskie”, podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i podtopień terenów znajdujących się przy rzece Mlecznej.

Uporządkowanie zlewni i FENIX.01.02

Dla realizacji zasadniczego celu projektu polegającego na uporządkowaniu gospodarki wodami opadowymi, Katowickie Inwestycje S.A przewidują modernizację systemu kanalizacyjnego w zlewni rzeki Mlecznej poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencji z elementami błękitno-zielonej infrastruktury, na odcinku od ul. Szewskiej do linii kolejowej w okolicy ul. Kaskady.

Spółka planuje złożyć wniosek w konkursie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), w ramach działania FENX.01.02, obejmującego adaptację terenów zurbanizowanych i wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni, zielono-niebieskiej infrastruktury, rozwiązań opartych na przyrodzie.

Wysokie ryzyko wylania

Jak informuje spółka miejska Katowickie Inwestycje S.A., inwestycja jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców, a także środowiska naturalnego. Zdecydowana większość wód opadowych z południowej części miasta trafia do rzeki Mlecznej.

Tak duże obciążenie rzeki stwarza zagrożenie jej wylaniem i związanymi z tym zniszczeniami. Ryzyko rośnie wraz ze zmieniającym się klimatem i coraz częściej występującymi gwałtownymi opadami atmosferycznymi.

A gdy w krótkim czasie na dany obszar spada duża ilość deszczu, ziemia, rzeka oraz istniejący system kanalizacyjny mogą mieć trudność z przyjęciem tej wody, co prowadzi do powstania tzw. powodzi błyskawicznej.

Analizy i wielozadaniowa inwestycja

Konieczność realizacji wielozadaniowej inwestycji dla rozwiązania powyższego problemu i zabezpieczenia mieszkańców przed zalewaniem, potwierdza analiza modelu hydraulicznego rzeki Mlecznej i wpływu kanalizacji deszczowej w zlewni rzeki na zagrożenie podtopieniami.

Analiza dotyczy ponad dwukilometrowego, początkowego odcinka rzeki w najbardziej zurbanizowanym terenie, od ul. Szewskiej do połączenia ulic Tunelowej i Wspólnej.

Wyniki analizy potwierdziły konieczność uporządkowania odprowadzenia wód opadowych do koryta rzeki poprzez rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej.

Poprawa gospodarki opadowej

– Dla osiągnięcia celu istotne jest maksymalne zmniejszenie ilości wód opadowych, które trafiają do rzeki i spowolnienie ich odpływu, by nie obciążały znacznie rzeki Mlecznej w krótkim czasie – wyjaśnia Andrzej Hołda, prezes zarządu spółki Katowickie Inwestycje S.A. – Pomoże w tym budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacyjnej oraz zastosowanie błękitno-zielonych rozwiązań, które mogłyby czasowo zmagazynować nadmierną ilość wody i tym samym uchronić tereny sąsiadujące z rzeką przed zalaniem

Realizacja powyższego projektu wpłynie na poprawę jakości wód w rz. Mlecznej poprzez likwidację przelewów burzowych. Umożliwi też odciążenie oczyszczalni ścieków Podlesie. Zapewni odprowadzenie czystych wód opadowych bezpośrednio do rzeki.

 

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

AD1D AKADEMIA BDO [16.07-25.08.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Woda i ścieki
css.php
Copyright © 2024