Reklama

ad1A Powermeetings 27.02-02.03.2024

Tag: taryfy

Łącznie artykułów: 72.

Wodociągi Białostockie w taryfowym sporze z PGW Wody Polskie

Wodociągi Białostockie w taryfowym sporze z PGW Wody Polskie

19.01.2024
0

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, po raz kolejny odesłało do uzupełnienia wniosek Wodociągów Bialostockich o zatwierdzenie stawek taryf za wodę i ścieki dla mieszkańców Białegostoku. Równocześnie trwa spór prawny o odrzucone w poprzednich latach propozycje opłat. Sprawie towarzyszą też duże emocje.

Joanna Kopczyńska nowym prezesem PGW Wody Polskie

Joanna Kopczyńska nowym prezesem PGW Wody Polskie

11.01.2024
0

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powołał Joannę Kopczyńską na stanowisko prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Joanna Kopczyńska zastąpi więc Krzysztofa Wosia, który był prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od 31 sierpnia 2022 r.

Lublin. Od 12 stycznia wyższe taryfy za wodę i ścieki

Lublin. Od 12 stycznia wyższe taryfy za wodę i ścieki

04.01.2024
0

Wody Polskie zatwierdziły przedstawione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie nowe, wyższe taryfy opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w Lublinie i w sąsiednich gminach. Nowe stawki wejdą w życie 12 stycznia br. i będą obowiązywać przez 3 lata.

Rozwodniona ekonomika taryfowa

Rozwodniona ekonomika taryfowa

Zgodnie z często lansowanymi poglądami politycznymi woda to dobro niezbędne człowiekowi do życia. Dlatego wspólnota państwowa bądź gminna powinna swym obywatelom zapewnić dostęp do wody, nawet gdyby nie dysponowali oni środkami na pokrycie opłat za jej dostarczanie. W tym przypadku podażą i popytem nie mogą rządzić klasyczne biznesowe prawa ekonomii.

ENVICON z postulatami wod-kan do samorządowców i polityków

ENVICON z postulatami wod-kan do samorządowców i polityków

08.11.2023
0

Już wkrótce, 12–13 grudnia 2023 r., stacjonarnie we Wrocławiu (Q Hotel Plus) oraz w formule online odbędzie się 27. Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. W ramach tego ważnego branżowego wydarzenia zorganizowanych zostanie kilka interesujących tematycznych sesji, w tym sesja poświęcona gospodarce wod-kan, podczas której wypracowane zostaną postulaty adresowane do nowych parlamentarzystów i przyszłych samorządowców.

Koniński samorząd dopłaci do wody

Koniński samorząd dopłaci do wody

27.10.2023
0

Radni Rady Miasta Konina jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie dopłat do wody. W efekcie to koniński samorząd miejski, w ciągu 10 lat ureguluje należności w ogólnej kwocie blisko 15,5 miliona złotych wobec Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Więcej o przesłankach wydawania decyzji taryfowych

Więcej o przesłankach wydawania decyzji taryfowych

Kontynuując prezentację zasad i przesłanek taryf wodnych (rozpoczętą w artykule Zasady i przesłanki wydawania decyzji taryfowych, „Przegląd Komunalny” 7/2023), wyjść trzeba od zwrócenia uwagi na kluczowe znaczenie poprawnej konstrukcji uzasadnienia decyzji taryfowej.

Nowe taryfy wod-kan w Krośnie i gminie Korczyna

Nowe taryfy wod-kan w Krośnie i gminie Korczyna

06.09.2023
0

Krośnieński Holding Komunalny, do którego należy spółka Wodociągi Krośnieńskie, otrzymał zgodę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie na skrócenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poznański Aquanet złożył wniosek o zmianę taryf. Poważne straty przedsiębiorstwa

Poznański Aquanet złożył wniosek o zmianę taryf. Poważne straty przedsiębiorstwa

12.07.2023
0

Nie ustają kontrowersje i ożywiona debata wokół wysokości i sposobów naliczania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Poważnym problemem dla przedsiębiorstw branży wod-kan jest kwestia braku możliwości skutecznego oddziaływania na ich wysokość, co przy obecnych problemach związanych z inflacją oraz wzrostem kosztów mediów takich jak prąd i gaz, sprawia że przedsiębiorstwa branży wod-kan zmagają się z poważnymi problemami finansowymi. Dotyczy to zarówno mniejszych przedsiębiorstw, jak i dużych spółek, takich jak poznański Aquanet.

Przedsiębiorstwa wod-kan i odbiorcy zapłacą za trucicieli?! Branża protestuje

Przedsiębiorstwa wod-kan i odbiorcy zapłacą za trucicieli?! Branża protestuje

28.06.2023
0

W Parlamencie Europejskim trwają prace legislacyjne nad zasadami rozszerzonej odpowiedzialności firm wytwarzających produkty szkodliwe dla środowiska, które mają być ujęte w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W parlamentarnej debacie ścierają się dwie opcje. Pierwsza z nich – zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej - jest za pełną odpowiedzialnością finansową producentów. Opcja przeciwna domaga się jej złagodzenia i przerzucenia części kosztów na branżę wod-kan oraz obywateli.

Złe prawo taryfowe i dramatyczna sytuacja w branży. Konferencja prawna IGWP

Złe prawo taryfowe i dramatyczna sytuacja w branży. Konferencja prawna IGWP

14.06.2023
0

W dniach: 12 i 13 czerwca 2023 r., odbyła się Konferencja prawna pt.: „Wpływ postępowania taryfowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod.-kan. w dobie kryzysu”, zorganizowana przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. Podczas tego wydarzenia podejmowano m.in. ważkie kwestie dotyczące trudnej sytuacji z zakresu utrzymania infrastruktury krytycznej w kontekście obowiązujących regulacji prawnych.

Dyskusja o taryfach wod-kan trwa. Posiedzenie zespołu doradczego do spraw zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków

Dyskusja o taryfach wod-kan trwa. Posiedzenie zespołu doradczego do spraw zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków

17.05.2023
0

Z inicjatywy Związku Miast Polskich trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przygotowanym przez zespół naszej Kancelarii. Na stole leży propozycja wprowadzenia do ustawy nowego trybu umożliwiającego zmianę taryf, przy zachowaniu ich dotychczasowego okresu obowiązywania. 

Skrócenie taryfy na nowych zasadach

Skrócenie taryfy na nowych zasadach

Truizmem jest stwierdzenie, że sposób stosowania i interpretowania przez organ regulacyjny aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących kreacji taryf wod-kan, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii skracania tychże, budzi – eufemistycznie rzecz ujmując – wiele emocji i kontrowersji.

W środę rządowo-samorządowa dyskusja o taryfach wod-kan

W środę rządowo-samorządowa dyskusja o taryfach wod-kan

15.05.2023
0

W ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, trwają rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury w sprawie koniecznych i pilnych zmian dotyczących skracania czasu obowiązywania taryf za wodę i ścieki. Strona samorządowa KWRiST domaga się skrócenia czasu obowiązywania taryf za wodę i ścieki z 3 lat do 12 miesięcy, a także wprowadzenia mechanizmu korekty taryfy w uzasadnionych przypadkach.

Woda coraz cenniejsza i coraz droższa

Woda coraz cenniejsza i coraz droższa

28.04.2023
0

H2O to fundament, chociaż płynny. Bez wody nic bowiem nie będzie działało, a przede wszystkim człowiek, który wszystkim porusza, zarządza, kieruje. Nawet krew nie będzie krążyć bez wody – wobec tego, jak ma działać bez niej człowiek? To właśnie dlatego homo sapiens będzie płacił za wodę coraz więcej, i to w nieodległej przyszłości.

MPWiK Piekary Śląskie. Bez podwyżki cen nie będzie oczekiwanych inwestycji

MPWiK Piekary Śląskie. Bez podwyżki cen nie będzie oczekiwanych inwestycji

28.03.2023
0

Jeśli obecnie obowiązująca w Piekarach Śląskich taryfa za wodę i ścieki nie zostanie zmieniona, to w bieżącym roku wynik finansowy MPWiK wyniesie minus 4,95 mln zł – poinformował radnych prezes Spółki Marek Tokarz. Pozorowane chronienie mieszkańców przed skutkami nadmiernej inflacji zmusza do rezygnacji z inwestycji, które miały poprawić standard ich życia.

Problemy z weryfikacją taryf

Problemy z weryfikacją taryf

O niedoskonałościach przepisów dotyczących regulacji branży, a w szczególności weryfikacji i zatwierdzania taryf, piszemy od lat. W ubiegłym roku na naszych łamach z zadowoleniem witaliśmy pierwsze reakcje resortu, w ramach którego działa regulator, na krytyczne uwagi władz samorządowych, Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, reprezentującej przedsiębiorstwa, a pośrednio także na nasze postulaty, artykułowane w drugiej połowie ubiegłego roku na spotkaniach przedstawicieli samorządów, izby oraz ministerstwa.

Samorządowcy chcą pozbawić Wody Polskie funkcji regulatora

Samorządowcy chcą pozbawić Wody Polskie funkcji regulatora

06.03.2023
0

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wystąpi do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pozbawienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kompetencji do zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W ocenie strony samorządowej w sprawach zatwierdzania cen za wodę i ścieki należy przywrócić poprzednie rozwiązania przyznające w tym zakresie kompetencje organom stanowiącym JST oraz regionalnym izbom obrachunkowym.

Akcja protestacyjna w Wodkan PWiK S.A. w Ostrowie Wlkp.

Akcja protestacyjna w Wodkan PWiK S.A. w Ostrowie Wlkp.

13.02.2023
0

Związki zawodowe działające w ostrowskim Wodkanie zapowiadają zdecydowane działania. W kwietniu 2022 r. ostrowska spółka złożyła wniosek o skrócenie obowiązywania okresu taryfowego. Wody Polskie, a konkretnie RZGW w Poznaniu, nie przychyliły się do wniosku. Powoduje to straty, które ponosi Wodkan PWiK S.A. Związkowcy protestują.

Aquanet chce wyższych stawek. Wody Polskie się nie zgadzają

Aquanet chce wyższych stawek. Wody Polskie się nie zgadzają

02.02.2023
1

Czy w Poznaniu będzie kolejna podwyżka opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na razie nie wiadomo. Aquanet, czyli poznańska spółka wodociągowa, chce podnieść stawki ze względu na wciąż rosnące koszty i widmo ogromnej dziury budżetowej.

Wodociągi Warszawskie mają nową taryfę

Wodociągi Warszawskie mają nową taryfę

26.01.2023
0

Wszystko wskazuje na to, że po dwóch latach walki batalia Wodociągów Warszawskich o nowe taryfy dobiegła końca. RZGW w Warszawie wreszcie zatwierdził stawki za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla stołecznej spółki.

css.php
Copyright © 2024