Przestrzeganie przepisów prawa, troska o bezpieczeństwo pracowników oraz dążenie do minimalizowania ilości odpadów kierowanych na składowiska – to główne aspekty odpowiedzialnego gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie.

– Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami to w pierwszej kolejności zachowanie zgodności procedur z obowiązującymi przepisami prawa i standardami, posiadanie odpowiedniej dokumentacji i pozwoleń oraz prowadzenie statystyk dotyczących odpadów – mówi Anna Nowakowska, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling. Zwraca uwagę, na konieczność właściwego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, zachowania troski o bezpieczeństwo pracowników oraz ich edukacji. Osoby do których zadań należy gospodarowanie odpadami, wpływają na to, w jaki sposób odpady są gromadzone, sortowane i czy trafiają do właściwego pojemnika. – Jest to pierwszy krok do uzyskiwania lepszych efektów środowiskowych i finansowych. Im więcej odpadów jesteśmy w stanie odzyskać, tym większa korzyść dla przedsiębiorstwa – wyjaśnia A. Nowakowska.

Wysegregowanie dodatkowych strumieni odpadów, osiągnięcie wyższego poziomu recyklingu oraz optymalne wykorzystanie już raz wyprodukowanych wyrobów poprzez ich ponowne użycie w procesie produkcji przynosi korzyści zarówno środowisku jak i przedsiębiorcy. Pozwala na oszczędność surowców naturalnych np. wody i energii, oraz ograniczenie kosztów składowania odpadów. Dlatego też istotną rolę w odpowiedzialnym gospodarowaniu odpadami odgrywa dążenie przedsiębiorstw do uzyskiwania coraz wyższych współczynników recyklingu i odzysku odpadów tak, aby jak najmniej trafiało ich na składowiska.

W realizacji powyższych celów oraz optymalizacji całego procesu zarządzania odpadami duże znaczenie odgrywa współpraca między przedsiębiorstwem a firmą recyklingową – W odpowiedzialnym gospodarowaniu odpadami bardzo ważne jest partnerstwo pomiędzy przedsiębiorstwem, a firmą, która zajmuje się gospodarką odpadami. Ważne jest wspólne uzgadnianie celów oraz sposobów na usprawnienia w całym łańcuchu gospodarki odpadami – mówi A. Nowakowska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Mądre słowa, szczególnie ważne co Pani mówi to ten feedback od zakładu odpadowego do producenta. W górę łańcucha produkcyjnego, tak aby produkty, które są trudne, lub wręczniemożliwe do recyklingu, mogły być PRZEPROJEKOTWANE.

    To jest strategi Zero Waste gdzie nie mówimy tylko o Reduce, Reuse, Recycle, ale przede wszytkim o RETHINK.

    Pozdrawiam,
    Piotr barczak

Skomentuj