Związek Powiatów Polskich prezentuje przykłady rozwiązań które stosowane przez samorządy mogą zminimalizować niebezpieczne skutki zmian klimatu.

Polska staje się terenem, gdzie zmiany klimatyczne, ocieplenie klimatu dają się coraz bardziej we znaki. Naukowcy ostrzegają, że brak konstruktywnych działań w dziedzinie ochrony klimatu i redukcji CO2 może mieć katastrofalne skutki dla lokalnych społeczności. Niektóre powiaty w Polsce znalazły innowacyjne i godne naśladowania rozwiązania, wprowadzające w życie ciekawe pomysły chroniące klimat i uświadamiające lokalną ludność o potrzebie, a wręcz konieczności dbania o środowisko.

Zabezpieczenie przed powodziami

Powiat ropczycko-sędziszowski w partnerstwie z gminami Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Małopolski i Wielopole przeprowadził projekt „Rozbudowa systemu monitoringu powodziowego oraz poprawienie systemu łączności i ostrzegania na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego”. Pozwolił on na częściową adaptację tego regionu do skutków zmian klimatu, jakim są powodzie.

Obserwacje ruchów ziemi jako   środek na lepsze planowanie zabudowy

Powiat strzyżowski, który został w tym roku szczególnie dotknięty przez klęskę osuwisk wywołaną intensywnymi opadami, poprosił o pomoc geologów z Państwowego Instytutu Geologicznego. Mają oni za zadanie opracowanie kart poszczególnych osuwisk. Każda karta ma zawierać m.in. dane o rozmiarach, aktywności i charakterze osuwiska. Inicjatywa ta ma na celu poszerzyć wiedzę na temat dynamiki ruchomych zboczy górskich, która potęgowana jest przez powodzie, ulewne deszcze i inne objawy zmian klimatu.

Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej

Powiat krośnieński rozpoczął w 2008 roku realizację projektu „Ekologiczny powiat – poprawa efektywności energetycznej w powiecie krośnieńskim z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii”, którego celem jest termomodernizacja budynków użyteczności oraz montaż ekologicznych kotłowni gazowych oraz kolektorów słonecznych w budynkach. Prawidłowa termomodernizacja podnosi efektywność energetyczną budynku, zmniejsza emisję substancji szkodliwych do środowiska i pomaga oszczędzać wodę.

Wspomaganie ekologicznych form transportu

Starostwo Powiatowe w Wołowie otrzymało certyfikat „Przyjazny Rowerom” („Bike Friendly”), przyznawany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa. „Przyjazny Rowerom” to krajowy system certyfikacji obiektów m.in. turystycznych, które promuj ą zrównoważony transport uwzględniając specyficzne potrzeby rowerzystów i turystów rowerowych. W Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Wołowie dostępna jest skrzynka z narzędziami – „pierwsza pomoc” dla rowerów – oraz segregator, w którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje przydatne turystom. promocja ekologicznej formy transportu jaką jest rower pomaga ograniczać szkodliwe na klimatu emisje.
 
Inne działania

Istotne są wszystkie działania powiatu, które choć trochę mogą wpłynąć na ochronę klimatu. Nie zawsze musi być to przedsięwzięcie zorganizowane i zrealizowane przez powiat – czasem wystarczy wypromować inicjatywę ogólnopolską lub międzynarodową, taką jak „Dzień Ziemi” lub „Dzień bez samochodu”. Kiedy indziej warto wesprzeć inicjatywy lokalne, jak w przypadku powiatu działdowskiego, który popiera działania Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Warto działać razem, łącząc się w stowarzyszenia powiatów, np.: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Wszystkim nam zależy przecież na dobrym klimacie.

Obecnie powiaty mogą przystąpić do projektu DOKLIP – Dobry Klimat dla Powiatów skierowanym do władz powiatowych. Jego celem jest właśnie ochrona klimatu poprzez podniesienie świadomości konieczności podejmowania działań na różnych poziomach funkcjonowania powiatu. www.chronmyklimat.pl/doklip.

źródło: zpp.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj