W Bydgoszczy ruszyła jesienna kampania informacyjna „Segregujesz – zyskujesz”. Jednym z jej elementów jest interaktywna strona internetowa z wyszukiwarką, która pomoże znaleźć odpowiedź na pytanie gdzie wyrzucić segregowane śmieci.

– Jesienna kampania informacyjna została zaplanowana z myślą o ułatwieniu mieszkańcom prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów – mówiła podczas konferencji prasowej we wtorek (23.09) zastępca prezydenta Grażyna Ciemniak. – Chcemy upowszechnić wiedzę o tym, jak segregować odpady i zachęcić do selektywnej zbiórki. W ramach kampanii wykorzystamy wiele narzędzi, m.in. plakaty i ulotki, spoty radiowe, telewizyjne i na telebimie oraz nową, bardziej interaktywną stronę internetową. Inną formą upowszechnienia selektywnej zbiórki jest uruchomieniem kolejnego, trzeciego już w mieście Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – dodała.

Nowością na przebudowanej stronie internetowej są dwie wyszukiwarki. Pierwsza pomoże w znalezieniu odpowiedzi na pytania, gdzie wyrzucić dany odpad. Wystarczy w okienko wpisać rodzaj odpadu (np. termometr, butelka, karton), a wyszukiwarka odpowie, w jakim pojemniku go umieścić. Co więcej: uszczegółowi rodzaj naszego odpadu, bo inaczej postąpić należy np. z termometrem rtęciowym, a inaczej z paskowym. – Wyszukiwarka może nie zawierać niektórych rodzajów odpadów, ale będzie można ją na bieżąco uzupełniać. Jeśli tylko w bazie wyszukiwarki nie będzie danego odpadu, to mieszkaniec będzie mógł od razu zgłosić ten brak, dzięki czemu w krótkim czasie wskazany odpad wprowadzony zostanie do bazy – wyjaśnił dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Adam Musiała.

Druga wyszukiwarka udostępniona na przebudowanej stronie pozwoli, po wpisaniu nazwy ulicy, pobrać harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla danego sektora. Jednocześnie wyświetlone zostaną informacje o firmie, która ten sektor obsługuje oraz nazwisko i numery kontaktowe do pracownika Urzędu Miasta Bydgoszczy, który nadzoruje świadczenie tej usługi.

1 lipca 2013 r. w całej Polsce zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wprowadzone zmiany mają na celu m.in. uzyskanie przez Polskę wyższych poziomów recyklingu odpadów. Poziomy te, zgodnie z rozporządzeniem ministra ochrony środowiska, co roku będą podnoszone aż do 2020 r., kiedy musimy osiągnąć docelowe poziomy odzyskiwania odpadów. – Jeśli chodzi o poziom recyklingu odpadów opakowaniowych na koniec 2013 r. osiągnęliśmy w mieście 16,18 proc. przy 12 proc. wymaganych zgodnie z zarządzeniem ministra – podkreśliła zastępca prezydenta miasta. – W przypadku odpadów budowlanych jest jeszcze lepiej. Osiągnęliśmy rewelacyjny poziom 95 proc. przy wymaganych 36 procentach – dodała Grażyna Ciemniak.

Aby jeszcze bardziej ułatwić mieszkańcom prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, 1 października zacznie działać trzeci Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zlokalizowany został na Osowej Górze, przy ul. Podmiejskiej 4A i czynny będzie od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00. Pozostałe dwa PSZOK-i funkcjonują przy ul. Inwalidów 45 (Remondis) i Smoleńskiej 154 (Corimp). Czynne są również we wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi w godz. od 8 do 20-tej.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj