Dziś w Poznaniu rozpoczyna się II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Bezpieczne usuwanie azbestu”.

Wyroby zawierające włókniste minerały krzemianowe tzw. azbest, stosowane były już w starożytności. Ich przemysłowe wykorzystanie datuje się na początek XX wieku, a maksimum przypada na lata 70-te i 80-te. W Polsce największe zastosowanie miał azbestocement w postaci eternitu i płyt „karo”. Doniesienia dotyczące szkodliwości azbestu spowodowały wprowadzenie w życie szeregu szczegółowych przepisów dotyczących postępowania z azbestem oraz „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Jednocześnie wiele instytucji administracji rządowej rozpoczęło działania wspierające finansowo mieszkańców, którzy chcą go usunąć.

Podczas dzisiejszego spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z możliwościami finansowania usuwania azbestu oraz uzyskać informacje o niemieckich doświadczeniach w tym zakresie. 

W Konferencji udział wezmą przedstawiciele władz lokalnych, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz firm zajmujących się usuwaniem azbestu.

Organizatorem Konferencji jest firma Abrys z Poznania. Serwis www.komunalny.pl jest patronem medialnym imprezy.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj