1 / 3

Odpowiedź uzyskali uczestnicy trzeciego dnia Forum Czystej Energii, które odbywało się podczas targów Pol-Eco-System w Poznaniu.

O niuansach finansowania mikroinstalacji według nowej ustawy OZE mówił Radosław Wasiak reprezentujący Kancelarię Prawną Wardyński i Wspólnicy. Wyjaśnił jakie środki prosument może uzyskać, szczegółowo omówił wsparcie dla mikroinstalacji proponowane w ustawie o OZE. Prelegent wypunktował proponowane zmiany w nowelizacji ustawy o OZE.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się debata Twoja firma na aukcji OZE – samodzielnie czy za pośrednictwem fachowego operatora? Debatę prowadzili Michał Tarka z BTK-Legal oraz Marcin Trupkiewicz i Janusz Gajowiecki z Operatora Systemu Aukcji. (OSA) – Nie wszystkie rozwiązania, które są w ustawie o OZE zadowalają inwestorów z sektora energetyki wiatrowej, ale są jednak pewne korzyści – zapewniał Janusz Gajowiecki z OSA. O notyfikacji ustawy o OZE w Komisji Europejskiej mówił Marcin Trupkiewicz. Poruszono także kwestie cen referencyjnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj