49 proc. Europejczyków mieszka na obszarach, w których cele UE dotyczące jakości powietrza w dalszym ciągu nie są spełnione i z tego względu zanieczyszczenie powietrza jest dla obywateli Europy jednym z głównych problemów dotyczących środowiska.

W ramach kompleksowego przeglądu polityki UE w zakresie jakości powietrza mającego na celu określenie nowych, długoterminowych celów po roku 2020, Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje społeczne na temat swojej polityki w tej dziedzinie. Przez najbliższe dwanaście tygodni zbierane będą opinie na temat mocnych i słabych stron istniejących ram prawnych oraz postępów w ich wdrażaniu. Wspomniane konsultacje internetowe są częścią szerszego procesu refleksji i zostaną uwzględnione w przeglądzie zaplanowanym na nie później niż rok 2013.

Unijny komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Patrząc wstecz na starania UE w zakresie poprawy jakości powietrza, mamy wiele powodów do dumy. Jednak 500 000 przypadków przedwczesnych zgonów spowodowanych przez wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza przez pył zawieszony wyraźnie pokazuje nam, jak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Musimy natychmiast rozpocząć dyskusję na temat kolejnej generacji celów w zakresie jakości powietrza.”

Konsultacje społeczne zachęcają wszystkie zainteresowane strony wyrażenia swoich poglądów na temat najlepszego sposobu poprawy unijnego prawodawstwa w zakresie jakości powietrza. Konsultacje są podzielone na dwie części – krótki kwestionariusz dla ogółu społeczeństwa i dłuższa sekcja dla ekspertów i pracowników administracji krajowych, władz regionalnych lub lokalnych, naukowców, przedstawicieli świata biznesu, zainteresowanych stron, pracowników służby zdrowia, osób zajmujących się ochroną środowiska i innych grup zaangażowanych we wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie jakości powietrza.

Jest to początek szeroko zakrojonego procesu konsultacji zapowiedzianych przez Komisję w styczniu 2011 r. (zob. MEMO/11/31). Komisja będzie nadal prowadziła prace przygotowawcze i przeprowadzi kolejną rundę konsultacji społecznych przed przedstawieniem koncepcji dotyczących przyszłości unijnej polityki w zakresie jakości powietrza najpóźniej do 2013 r.

Unijna polityka w zakresie jakości powietrza posiada długą historię i jest jednym z sukcesów polityki ochrony środowiska. Zgodnie ze sprawozdaniem na temat stanu środowiska Europejskiej Agencji Środowiska emisje wszystkich istotnych zanieczyszczeń powietrza zmniejszyły się w ciągu ostatnich 20 lat.  Poziom niektórych emisji znacznie się zmniejszył, na przykład emisje ołowiu zostały ograniczone o ok. 90 proc. Prawodawstwo UE dotyczące zanieczyszczeń przemysłowych, emisji z pojazdów oraz jakości paliwa odgrywa ważną rolę w tym procesie.

Jakość powietrza w UE jednak wciąż nie spełnia celów szóstego programu działań na rzecz ochrony środowiska, w którym UE postanowiła „osiągnąć poziom jakości powietrza, który nie będzie powodował znacznych negatywnych skutków i zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego”.

W roku 2008, 45 proc. ludności UE wciąż mieszkało w strefach, w których stężenie pyłu zawieszonego (PM10) przekraczało wartości dopuszczalne, 49 proc. w strefach, w których stężenie NO2 przekraczało roczne wartości dopuszczalne, a 46 proc. w strefach, w których stężenie O3 przekraczało wartość docelową w odniesieniu do zdrowia ludzi. Ponadto, 20-30 proc. ludności miejskiej jest narażone na cały szereg przekroczeń wartości dopuszczalnych.

Najnowsze badanie Eurobarometru Podejście obywateli Europy do środowiska naturalnego (365) pokazuje, że 36 proc. obywateli wymienia zanieczyszczenie powietrza jako jeden z pięciu głównych problemów środowiskowych, podczas gdy 40 proc. wymienia zanieczyszczenie miast jako zagadnienie z zakresu ochrony środowiska, które jako pierwsze przychodzi im do głowy. 

źródło: KE

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj