1 / 2

Gmina Jarocin pozyskała dwa dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Pierwsze dotyczy zakupu sadzonek drzew miododajnych, drugie – wsparcia finansowego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Pierwsza pula środków dotyczy zakupu sadzonek drzew miododajnych – Jarocin otrzymał maksymalną wartość możliwego dofinansowania wynoszącą aż 20 tys. zł.

Drzewa miododajne w przestrzeni Jarocina

Dzięki temu dofinansowaniu gmina Jarocin w 2022 roku zakupi i posadzi 61 sztuk sadzonek drzew miododajnych, w tym: 35 szt. klonu jawor, 19 szt. klonu polnego oraz 7 szt. klonu pospolitego. Zakup tych sadzonek szacowany jest na wartość łączną wynoszącą 25 620 zł. Klony zostaną posadzone na terenie wiejskim gminy Jarocin przy pasach dróg gminnych w:

• Cielczy i Mieszkowie wzdłuż ścieżki rowerowej jako uzupełnienie istniejącej alei drzew,

• Golinie przy ul. Stefanowskiej,

• Witaszycach przy ul. Podlesie.

Budowa i przebudowa dróg dojazdowych

Kolejne dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotyczy wsparcia finansowego na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach Programu Ochrony Gruntów Rolnych. Na ten cel gmina Jarocin otrzyma 114 tys. zł. Te środki przeznaczone zostaną na przebudowę ul. Zagajkowej w Golinie. Istniejąca tam obecnie droga gruntowa zostanie przebudowana. Położona zostanie nawierzchnia bitumiczna o długości 1,09 km i szerokości 5 m
wraz ze zjazdami na posesję.

Szacunkowy koszt realizacji tego zadania to ok. 770 tys. zł.

Czytaj więcej

Skomentuj