26 lutego w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano kolejną umowę o dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze.

Projekt zakłada powstanie 37,4 km sieci kanalizacyjnej, z której skorzysta ponad 5 tysięcy mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 35 mln zł., a dofinansowanie z Funduszu Spójności to kwota przekraczająca 25 mln zł.

Dzięki temu poprawi się w gminie jakość wód powierzchniowych i podziemnych, zwiększy atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna okolicy, a przede wszystkim znacznie poprawią się warunki życia i zdrowia mieszkańców. Podpisując tę umowę Zdzisław Bylok, wójt Jaworza powiedział, że to poważna okazja także na wyrównanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenach wiejskich w stosunków do obszarów miejskich. Nowa kanalizacja w Jaworzu, to bowiem szansa rozwoju gminy w najbliższych kilku latach.

Już teraz wójt zapowiedział, że po zrealizowaniu europejskiego projektu gmina na pewno wystąpi o kolejne finansowe wsparcie, tym razem ze środków Wojewódzkiego Funduszu na program budowy przydomowych oczyszczalni tam, gdzie nieopłacalne jest poprowadzenie sieci kanalizacyjnej.

Finalizując umowę w imieniu Ministra Środowiska prezes Funduszu Gabriela Lenartowicz mówiła z kolei, że projekt uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Jaworzu doskonale wpisuje się w cztery inne programy w gminach beskidzkich dofinansowanych już z europejskich środków. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie w tym regionie ponad 184 mln zł. z europejskich dotacji.

Spośród wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski do WFOŚiGW w Katowicach – będącej Instytucją Pośredniczącą II stopnia POIŚ, z jedenastoma podpisano umowy na ponad 396 mln zł. Wartość całkowita tych projektów wynosi ponad 640 mln zł.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj