Znany jest wykonawca, który zajmie się utrzymaniem zieleni miejskiej w Jaworznie. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. W ramach umowy na terenach zielonych zostanie posadzonych blisko 14 tys. roślin.

W Jaworznie powierzchnia utrzymywanych zieleńców i parków gminnych wynosi ponad  507 tys. m². Do zadań MPO należeć będzie m.in. pielęgnacja kwietników, żywopłotów, krzewów i drzew, a także usuwanie wszystkich zanieczyszczeń, w tym także gałęzi i kamieni zalegających na terenach urządzonych.

– Wykonawca zadba również o opróżnianie koszy na śmieci, koszenie trawy oraz grabienie liści – wyjaśnia Barbara Kawala z Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Wynagrodzenie uzależnione jest od faktycznie wykonanego zakresu robót i nie może przekroczyć kwoty blisko 842 tys. zł. Wykonane prace będą potwierdzane przez pracowników MZNK i rozliczane fakturami częściowymi. Wykonawca musi zrealizować określone usługi zgodnie z terminami agrotechnicznymi, technologią i zasadami sztuki ogrodniczej.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj