Do końca stycznia mieszkańcy Jaworzna mogą wypowiedzieć się na temat realizowanych w mieście usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków oraz odbioru odpadów komunalnych. Jest to możliwe dzięki ankiecie nt. usług komunalnych, którą przygotowały samorządy działające w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń.

– Ankieta pozwoli na pomiar satysfakcji mieszkańców Jaworzna z usług świadczonych przez miasto – tłumaczy Tomasz Bachowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Jaworznie. – Pozyskane w ten sposób wyniki pomogą wypracować optymalne rozwiązania i poprawić jakość usług komunalnych.

Ankietę należy uzupełnić i wrzucić do oznakowanej skrzynki w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego, bądź odesłać ją na adres: Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, w terminie do 30 stycznia 2009 r.

Ankietę można uzupełnić także w wersji elektronicznej:
http://www.jaworzno.pl/ankieta_wodkan.php

Ankieta powstała we współpracy ze Związkiem Miast Polskich i jest anonimowa, a odpowiedzi na pytania będą wykorzystane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Grupy Wymiany Doświadczeń działają w ramach projektu szkoleniowo-doradczego pt. „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych” realizowanego przez Związek Miast Polskich wraz z partnerami. Do projektu zgłosiło się 37 miast.

Jaworzno wraz z sześcioma innymi samorządami uczestniczyło w kolejnym spotkaniu Grupy Wymiany Doświadczeń zajmującej się usługami komunalnymi. Spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń mają na celu wypracowanie przez gminy takich rozwiązań, które poprawią realizowanie usług publicznych, a także pozwolą na lepsze zarządzanie środkami publicznymi.

Założono, że w całym komponencie w ciągu czterech lat weźmie udział około 200 samorządów należących do ogólnokrajowych organizacji samorządowych (w tym ponad połowę będą stanowili członkowie ZMP). W każdym równolegle funkcjonuje 10 grup, które zajmują się sześcioma sektorami usług: oświatą, pomocą społeczną, kulturą, transportem (drogownictwem i komunikacją publiczną), komunalną gospodarką mieszkaniową, oraz gospodarką komunalną (sektorem wodno-kanalizacyjnym i gospodarką odpadami). Praca danego zespołu skupiają się na jednym wybranym sektorze usług.

Projekt jest częściowo współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2007-2011. Resztę kosztów pokrywa Związek Miast Polskich.

źródło: Jaworzno.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj