Miejska spółka wodociągowa w Jaworznie rozpoczęła prace remontowe zbiorników i komór służących do gromadzenia i przechowywania wody pitnej.

W pierwszym, zaplanowanym na ten rok etapie prac, renowacji poddane zostaną żelbetowe konstrukcje budowli wraz z armaturą. Koszt rozpoczętych robót szacowany jest na 3,5 mln. zł.

Jaworznickie zbiorniki wody pitnej pracują w układzie pięciu zbiorników – dwa "nowe” oraz trzy „stare”. Ich średnica wynosi od 21 do 25 metrów. Jako obiekty technologiczne zapewniają ciągłość w dostawie wody pitnej dla miasta – szczególnie dla centralnych oraz południowych dzielnic. W swych wnętrzach nowe zbiorniki potrafią zgromadzić po 2500 m3, natomiast starsze podziemne obiekty po 1700 m3 każdy.

– Zbiorniki wody pitnej są ważnym elementem systemu wodociągowego, jaki działa na terenie naszego miasta. Są znaczące pod względem bezpieczeństwa dla dostaw wody oraz pod względem przeciwpożarowym. – podkreśla prezes zarządu MPWiK Józef Natonek. – Dlatego dalszy właściwy stan struktury powierzchni wewnętrznej jak i zewnętrznej zbiorników oraz szeregu instalacji ma niebagatelne znaczenie dla ich dalszego prawidłowego funkcjonowania. Biorąc pod uwagę specyficzne i niesprzyjające, wilgotne środowisko oraz okres eksploatacji, konserwacja powyższych obiektów jest niezwykle na ten czas pożądana.

Modernizacja z racji na konieczność utrzymania ciągłości pracy zbiorników zaplanowana została na trzy etapy. W pierwszym etapie naprawie podlegać będą dwa zbiorniki powierzchniowe i polegać ona będzie m.in. na wymianie wewnętrznych rurociągów na rurociągi ze stali kwasoodpornej, wymianie rurociągów doprowadzających oraz odprowadzających zimną wodę pitną, wymianie armatury, zasuw na przepustnice z napędem elektrycznym, wymianie kanalizacji deszczowej oraz na odnowieniu pokryć dachowych.
 
Drugi z etapów zakłada renowację zbiorników podziemnych wraz z ukształtowaniem nowej skarpy ziemnej. W późniejszych działaniach projekt przewiduje także stworzenie nowego układu zasilania elektrycznego, układu oświetleniowego, ogrodzenia oraz montaż instalacji przeciwwłamaniowych i systemu monitoringu.

Jak zaznacza Józef Natonek, koszt całościowej modernizacji może wynieść nawet 6 mln. zł. – Stąd w 2010 chcielibyśmy skupić się na pracach związanych z wyremontowaniem i uszczelnieniem powierzchni wewnętrznych i elewacji zewnętrznych dwóch zbiorników wolnostojących. Do tego użyte zostaną specjalne mieszanki betonów, wykorzystywane w renowacjach budowli żelbetowych. Poprzez zastosowanie najlepszych materiałów i przyjęte technologie naprawcze, obiekt będzie posiadał łatwą do czyszczenia z biofilmów powierzchnię – wyjaśnia Józef Natonek. 

Tego roczne prace o wartości 3,5 ml. zł. zakontraktowane zostały na okres 11 miesięcy tj. do listopada. Ich generalnym wykonawcą jest konsorcjum specjalizujące się w odnowie powierzchni żelbetowych OTIK z Gdyni. 

źródło: MPWiK Jaworzno

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj