W Jaworznie zakończyła się budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Świętego Wojciecha. Wykonanie 630-metrowego odcinka umożliwi połączenie nowej kanalizacji ze zbiornikiem chłonnym zlokalizowanym w rejonie rezerwatu Sasanka.

– Nowa sieć kanalizacji deszczowej na ulicy Św. Wojciecha umożliwia przebudowę dróg w dzielnicy Warpie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa inwestor podczas przebudowy drogi musi wskazać miejsce zrzutu wód opadowych – informuje Nikodem Motyka, rzecznik prasowy MZDiM. – Przykładem jest ulica Bohaterów Getta, na której trwają obecnie intensywne prace remontowe. Dotychczasowa droga gruntowa już na jesieni zyska nawierzchnię twardą, wykonaną z kostki brukowej.

Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Drogopol ZW z Katowic. Ta sama firma w poprzednich etapach wykonywała kanalizację deszczową na odcinku ul. Św. Wojciecha pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Północną i Pawią. Wtedy też ułożono nowe warstwy nawierzchni jezdni oraz przebudowano chodniki.

Firma Drogopol zgodnie z podpisaną umową, poza budową nowego odcinka kanalizacji, była zobowiązana do odtworzenia nawierzchni jezdni do stanu, jaki był przed rozpoczęciem inwestycji. Koszt całego zadania to kwota w wysokości 885 tys. zł.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj