We wtorek, 30 marca Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie powołała Grzegorza Waligórę na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki. Nowy wiceprezes będzie pełnił jednocześnie funkcję Dyrektora ds. Technicznych.

Stanowisko wiceprezesa było wolne od momentu przejścia na emeryturę Andrzeja Krzyszkowskiego.

– Do najważniejszych obowiązków nowego wiceprezesa będzie należeć m.in. pobór, rozdział i dostawa wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, prowadzenie spraw związanych z informatyzacją spółki, a także planowanie, rozwój, rozbudowa i budowa urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych, a także opracowywanie i realizacja programów ochrony środowiska – wyjaśnia Sławomir Grucel, rzecznik prasowy MPWiK.

Grzegorz Waligóra jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada wiedzę z zakresu Zamówień Sektorowych w sektorze gospodarki wodnej, energetycznej, transportowej, komunikacyjnej i wydobywczej, z zakresu Prawa Budowlanego oraz zasad finansowania budowy i rozbudowy urządzeń infrastruktury technicznej, a także z zakresu Studium wykonalności inwestycji i biznes planu dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Nowy wiceprezes jest związany z MPWiK od blisko 15 lat. Pracę w firmie zaczynał od stanowiska elektromonter. Był także inspektorem i kierownikiem działu inwestycji. Od roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj