Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało umowę z konsorcjum firm ABT Sp. z o. o. na ostatni kontrakt unijnego projektu. Umowa obejmuje budowę Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” wraz z wodociągiem magistralnym o wartości blisko 19,5 mln zł netto.

Prace będą realizowane od końca marca 2012 i potrwają do maja 2014 roku. Realizacja kontraktu jest częścią pierwszej fazy modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego Jaworzna – jednego z największych zadań inwestycyjnych miasta. W jego ramach od listopada trwają prace w Ciężkowicach i Pieczyskach, wkrótce prace kanalizacyjne rozpoczną się także w Długoszynie i Górze Piasku.

– Budowa Stacji Uzdatniania Wody i zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę z ujęcia „Piaskownia” spowoduje, że woda wtłaczana do sieci będzie szybciej trafiać do odbiorcy. Ma to istotne znaczenie w procesie „starzenia się wody” i wtórnym rozwoju mikroorganizmów. Ogólniej mówiąc, poprawie ulegnie jakość wody dostarczanej odbiorcom – mówi Józef Natonek, prezes MPWiK.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Inwestycja pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz   z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego  o średnicy 450 mm ze Stacji do ulicy Szklarskiej w Jaworznie” polegać będzie na budowie nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscu nieczynnego ujęcia wody przemysłowej przy ul. Bukowskiej. Powstanie także wodociąg magistralny w ulicy Kolejarzy i Bukowskiej o długości ok. 3,37 km. Maksymalna dobowa wydajność Stacji Uzdatniania Wody będzie wynosić ok. 10 tys. m3.

Projekt „Modernizacja i rozbudowana systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” to jedna z większych inwestycji na terenie Jaworzna. Jej koszt to ponad 206 mln zł brutto,  z czego 110 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Spójności. W efekcie realizowanego przedsięwzięcia, w czterech osiedlach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, powstanie ok. 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni, a także Stacja Uzdatniania Wody SUW „Piaskownia”.

źródło: MPWiK Jaworzno

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj