Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wyłonił firmę, która zajmie się wykonaniem cięć pielęgnacyjnych drzew rosnących na gruntach gminnych.

Firma Handlowo Usługowa „Ogródek” z Płazy zadba o ich wygląd oraz systematycznie będzie usuwać te, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

– Cięcia koron drzew są niezbędne i zapewniają właściwy pokrój, obfite kwitnienie i odmłodzenie. Jednak w przypadkach, kiedy drzewa nadmiernie ocieniają budynki mieszkalne lub wrastają w napowietrzne linie, poddawane są tzw. cięciom technicznym – tłumaczy Barbara Kawala z Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Drzewa do pielęgnacji typowane są na podstawie wniosków mieszkańców oraz administratorów budynków. W 2009 roku cięciom pielęgnacyjnym zostały poddane 142 drzewa.

– Pracownicy działu zieleni i lasów MZNK sprawdzają stan drzew rosnących na gruntach gminnych. Te, które  cechujące się złym stanem fitosanitarnym, obumarłe lub zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia zostają wycięte – wyjaśnia Agnieszka Zymonik z Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. – Oczywiście ich wycinka zgodna jest z obowiązującym prawem, MZNK sukcesywnie występuje do właściwego organu o wydanie niezbędnego zezwolenia na ich usunięcie.

Drewno pozyskane z wycinki trafia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie nieodpłatnie przekazywane jest osobom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej.

Umowa z firmą „Ogródek” obowiązuje do końca października bieżącego roku. Całkowity koszt wszystkich prac wykonywanych w ramach umowy nie może przekroczyć 15 tys. zł brutto.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj