Weryfikację danych o gospodarce odpadami przy pomocy danych z JPK VAT zakłada projekt zmiany ustawy o odpadach, opublikowany przez Ministerstwo Klimatu. Resort ocenia, że w ciągu 10 lat przyniesie to finansom publicznym dodatkowe 20 mld zł.

W projekcie, który MK opublikowało oraz przesłało do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych, proponuje się, by w związku z wprowadzeniem obowiązku korzystania z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie dokumentowania obrotu odpadami, dane z BDO weryfikować z danymi posiadanymi przez Krajową Administrację Skarbową dzięki JPK VAT.

Projektowana regulacja ma umożliwić weryfikację informacji zawartych w dokumentach ewidencyjnych tworzonych na bieżąco w specjalnym module BDO z danymi ewidencjonowanymi przez administrację skarbową w jednolitych plikach kontrolnych. Koszt budowy i wdrożenia tego modułu oszacowano na niemal 15,5 mln zł.

Projekt zakłada, że dokumenty potwierdzające wykonanie usługi odbioru czy przyjęcia odpadów, będą zintegrowane z odpowiednią fakturą VAT. W BDO mają być gromadzone informacje o fakturze, a KAS będzie miała wgląd do danych w BDO i możliwość ich skonfrontowania z danymi z systemów fiskalnych.

W Ocenie Skutków Regulacji oszacowano, że uszczelnienie w ten sposób systemu gospodarowania odpadami przyniesie sektorowi finansów publicznych dodatkowe 20 mld zł w ciągu 10 lat. W pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów do kasy państwa miałoby wpłynąć dodatkowe 2,4 mld zł.

Jak zaznaczono w OSR, w ocenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wartość rynku odpadowej szarej strefy wynosi obecnie około 3,5-4,0 mld zł, zaś poza legalnym obrotem znajduje się około 8 mln ton różnych odpadów. Z kolei wartość szarej strefy zgodnie z szacunkami ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej, wynosi między od 2,7 mld zł do nawet 6 mld zł. W 2018 r. wartość polskiego rynku odpadów komunalnych wyniosła w przybliżeniu 7,2 mld zł, a wartość rynku pozostałych odpadów przekroczyła 7 mld zł. Szacuje się, że do 2023 r. wartość rynku odpadów komunalnych wzrośnie o ok. 14 proc., czyli do ok. 8 mld zł.

Czytaj więcej

6 Komentarze

  1. Och jak ja kocham branżę odpadową . Moi rodzice rozpoczęli tę działalność 20 lat temu . Tyle ciężkiej, solidnej , uczciwej pracy by jacyś pseudo politycy wymieszali wszystko tak, że … W d..ie mam tę odpady. Przez ostatnie dwa lata nabawiłem się tylko nerwicy. Zamiast zarabiać topimy wcześniej odłożony majątek. Nadzieja na lepsze jutro? Minęła. BDO, Jpk, monitoring, operaty ppoż. Co za bzdury …

  2. Jeżeli Skarb Państwa liczy na jakąś kwotę z wprowadzenia tego systemu to się bardzo mocno przeliczy, przy okazji Ministerstwo Finansów odkryje jaki jest bałagan z danymi w BDO – to jedyna korzyść.
    W BDO są tylko kody odpadów które nic nie mówią o ich wartości, zdziwią się osoby które będą porównywać i pytać dlaczego za przekazanie odpadów z tym samym kodem raz jest faktura wystawiona przez odbiorce a innym razem przez przekazującego odpad a w jeszcze innym przypadku nie ma faktury bo przekazano odpad bezkosztowo. Ucierpią jak zwykle uczciwi przedsiębiorcy którym przybędzie nie tylko pracy przy wprowadzaniu danych ale również stracą mnóstwo czasu na tłumaczenie dlaczego ilości w fakturze są inne niż w karcie przekazania odpadów, dlaczego data sprzedaży jest inna niż data potwierdzenia w KPO, itd, itd……

  3. A czy ów moduł do kontroli JPK będzie takim samym niedrobionym bublem jak całe BDO? Swoją drogą, jak zwykle łatwiej oskubać uczciwych przedsiębiorców, prowadzących legalny biznes niż zabrać się za czarny rynek.

  4. A skąd mają być te pieniądze? Nie bardzo rozumiem z czym chcą walczyć. Z legalnymi przekazaniami, wykazanymi w BDO, ale bez faktury albo z zaniżoną wartością? Np. jednej firmie za makulaturę płacę 50zł za Mg, a drugiej 5 zł i to znaczy, że robię coś pod stołem i mnie będą karać?

Skomentuj