Wczoraj w Warszawie podpisano umowa na dofinansowanie projektu “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”.

Umowę sygnowali: Wojciech Jastrzębski – Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ”Wodnik” Sp. z o.o. oraz Małgorzata Skucha – Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowę podpisano w obecności Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Marka Obrębalskiego. Podczas spotkania rozmawiał on z wiceprezesem NFOŚiGW na temat przygotowanych przez Fundusz instrumentów finansowania infrastruktury odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenach o zabudowie o małej intensywności. Taki typ zabudowy występuje w Jagniątkowie, który nie został objęty projektem porządkowania gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra.

Wartość projektu netto oszacowana jest na 120 683 000 zł z czego dotacja Unii Europejskiej wyniesie 61 819 000 zł.

źródło: um.jeleniagora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj