20 czerwca 2011 r. odbył się drugi z cyklu warsztatów poświeconych inicjatywie JESSICA.

W Polsce Inicjatywa JESSICA jest wdrażana w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w czterech województwach – wielkopolskim, zachodniopomorskim, śląskim oraz pomorskim. Mazowsze przygotowuje się do implementacji inicjatywy. Środki przeznaczone na realizację inicjatywy JESSICA w  Polsce wynoszą ponad 216 mln euro.

JESSICA pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym,  poprzez oferowanie pożyczek, gwarancji, wkładów kapitałowych. System ten daje możliwość lepszego wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych, banków i przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Projekty, realizowane przy wsparciu z inicjatywy JESSICA, powinny generować dochód. Współwystępowanie w tych projektach elementów komercyjnych z niekomercyjnymi umożliwić ma  wypełnienie luki na rynku pomiędzy dotacjami a kredytami i innymi instrumentami bankowymi.

Regionem najbardziej zaawansowanym we wdrażaniu inicjatywy w Polsce jest Wielkopolska, gdzie dokonano już wyboru kilku projektów miejskich, z których projekt pn. Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego wraz ze stworzeniem systemu wsparcia przedsiębiorstw – etap I, został zaprezentowany podczas warsztatu. Przedstawione zostały także doświadczenia Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Wielkopolski, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego oraz przybliżono typologię funduszy w państwach, gdzie wdrażana jest inicjatywa JESSICA. Nieodłącznie związane z wdrażaniem Inicjatywy kwestie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego oraz występowania pomocy publicznej w projektach miejskich zostały szerzej przestawione w wystąpieniach eksperckich.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj