Od 5 grudnia można składać wnioski o udzielenie pożyczki JESSICA na realizację projektów miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w województwie śląskim.

Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie – Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie śląskim – ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki JESSICA dla Poddziałania 6.2.3. „Rewitalizacja – JESSICA" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Łączna kwota środków przeznaczona przez Zarząd Województwa Śląskiego na wsparcie projektów miejskich wynosi ok. 251 mln zł. Wnioski przyjmowane będą od 5 grudnia 2011 r. do wyczerpania środków.

W województwie śląskim środki na wdrożenie Inicjatywy JESSICA zostały zarezerwowane w ramach Poddziałania 6.2.3. „Rewitalizacja – JESSICA" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Można je pozyskać na przekształcenie starych lub nieużywanych obiektów przemysłowych, inwestycje z zakresu odnowy miast obejmujące rewitalizację starych i zdegradowanych obszarów miejskich oraz na odnowę terenów powojskowych i poprzemysłowych. Dzięki temu w krajobrazie miast mają szansę pojawić się nowe galerie, teatry, sale koncertowe, kina, centra konferencyjne, kawiarnie, księgarnie czy biblioteki multimedialne. By zwiększyć rentowność odnowionych obiektów możliwe będzie stworzenie w nich przestrzeni dla działalności komercyjnej, np. powierzchni biurowych, czy punktów handlowo-usługowych.

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa powstała we współpracy Komisji Europejskiej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Rozwoju Rady Europy. Celem Inicjatywy JESSICA jest wsparcie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Mechanizm umożliwia państwom członkowskim wykorzystanie części unijnych środków na dokonywanie zwrotnych inwestycji w projekty stanowiące część Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich (Lokalnych Programów Rewitalizacji). Środki są rozdzielane na poszczególne projekty za pośrednictwem Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM).

źródło: slaskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj