Już niedługo teren byłych ogródków działkowych usytuowanych wzdłuż rzeki Płonki w Płońsku zyska nowe oblicze. Projekt rewitalizacji tego obszaru zostanie zrealizowany z dofinansowaniem w wysokości 100 tys. zł w ramach samorządowego programu pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022”.

Na terenie po byłych ogródkach działkowych w Płońsku powstaną Ogrody Płońskie. Przedsięwzięcie, które wsparł dofinansowaniem samorząd Województwa Mazowieckiego, obejmuje m.in. założenie nowych trawników na powierzchni ponad 5,6 tys. m kw., posadzenie 40 drzew i 90 krzewów. Podjęte zostaną również prace pielęgnacyjno-konserwatorskie istniejącego drzewostanu.

Ogrody wzdłuż rzeki Płonki

We wtorek (9 sierpnia br.), w Urzędzie Miasta Płońska podpisana została umowa o wartości 187,7 tys. zł na urządzenie terenu zieleni po byłych ogródkach działkowych wzdłuż rzeki Płonki. Wykonawcą inwestycji będzie warszawska firma Adam Bujakiewicz A&M Partners Eko-Partner. Nowe tereny zielone w centrum miasta powstaną w miejscu, gdzie kiedyś było przedszkole, a później mieszkańcy urządzili ogródki.

– Chcemy, żeby to miejsce funkcjonowało pod nazwą Ogrody Płońskie – stwierdza burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. – Płoński samorząd postarał się o dofinansowanie projektu z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego. Otrzymaliśmy grant w wysokości 100 tys. zł. Pozostałą część kwoty niezbędnej do realizacji działania dołożyło miasto.

Usuną „betonozę”

Plan utworzenia Ogrodów Płońskich zakłada m.in. przygotowanie terenu, w tym demontaż nieprzepuszczalnych nawierzchni, betonowych fundamentów i innych pozostałości po altankach działkowych, a także uzupełnienie gleby.

Na dalszych etapach realizacji projektu przewiduje się  założenie trawników o powierzchni 5 640 m kw., zasadzenie 40 drzew wraz z tzw. ściółkowaniem, w tym topoli włoskiej, olszy czarnej i wierzby płaczącej oraz posadzenie 90 krzewów, takich jak tawuła szara, lilak pospolity i jaśminowiec.

Zachowanie obecnego drzewostanu

W ramach powyższego przedsięwzięcia zaplanowano też pielęgnację istniejącego, dorosłego drzewostanu, który stanowią m.in. świerki srebrne, sosny żółte, żywotniki zachodnie, cyprysy, wierzby japońskie, brzozy, orzechy i drzewa owocowe.

Pomysłodawcą projektu Ogrodów Płońskich jest miejski ogrodnik Małgorzata Melińska. Inwestycja otrzymała wsparcie w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022”.

Czytaj więcej

Skomentuj