Kamień węgielny pod budowę kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej zatopiony. Uroczystość odbyła się w czwartek 3 września 2009 r. na pokładzie statku Onyx.

Budowa będzie realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni. Kolektor pozwoli poprawić czystość kąpielisk, zwłaszcza plaż w rejonie Mechelinek i Rewy.

Głębokowodny kolektor będzie odprowadzał oczyszczone ścieki z oczyszczalni „Dębogórze" do Zatoki Puckiej w miejscu oddalonym od brzegu o ok. 2,5 km. Lokalizację wybrał Urząd Morski w Gdyni.

Inwestycja obejmuje nie tylko budowę kolektora podwodnego, ale i przepompowni oraz obiektów towarzyszących. Zastosowane rozwiązania pozwolą na zaoszczędzenie energii.

Inwestycja wieńczy działania o znaczeniu ponadregionalnym, mające na celu m.in. ochronę wód Zatoki Gdańskiej przed zanieczyszczeniami. Budowa kolektora, realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, to ostania część projektu „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności.

źródło: gdynia.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj