Blisko 4,4 mln. zł kosztować będzie budowa kanalizacji podciśnieniowej dla miasta Dęblin. Pracę rozpoczną się prawdopodobnie na początku czerwca i potrwają do końca 2007 r. W jej ramach zostanie położonych w sumie ok. 6,8 km rur kanalizacyjnych. Wybudowana zostanie też przepompownia próżniowo – tłoczna o maksymalnej wydajności do 17 l/s. Obok przepompowni zostaną zamontowane dwa zbiorniki salowe o pojemności 16m3 każdy. Inwestycja zakłada również powstanie stacji pomp podciśnieniowych. Znajdą się w niej m.in. 3 pompy próżniowe o wydajności 500 m3/h oraz 2 pompy tłoczące zatapialne o wydajności 27,2 l/s. Całość pracy przepompowni ma być dodatkowo kontrolowana przez działający całą dobę monitoring. Pieniądze na inwestycję pochodzić będą w 75% z funduszy Unii Europejskiej, w 10% z budżetu państwa, zaś pozostała część zostanie przeznaczona z budżetu miasta Dęblin.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj