We wtorek 23 lutego odbyła się uroczystość podpisania umowy w ramach największego projektu w historii Gminy Końskie. Dzięki unijnej dotacji z Funduszu Spójności do Końskich trafi 120 mln złotych dofinansowania w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Końskie”.

Umowę w imieniu Funduszu Spójności podpisali prezesi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Ryszard Żołyniak i Andrzej Zoch, a po stronie beneficjentów przedstawiciele Końskich na czele z burmistrzem Krzysztofem Obratańskim, prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Tomaszem Szatkowskim i wiceprezesem Krzysztofem Ciupą.

Przedsięwzięcie pod względem realizacyjnym podzielono na 25 zadań. Zakres Projektu obejmuje wykonanie prac budowlano-montażowych do końca roku 2013: budowę ok.  134,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację ok. 5,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, budowę ok. 9,1 km sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę ok. 3,5 km sieci wodociągowej oraz przebudowę Oczyszczalni Ścieków Kornica. W dniu 27.02.2009 r. PWiK w Końskich, Sp. z o.o. złożyło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, jako Instytucji Wdrażającej wniosek o dofinansowanie. Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną I i II stopnia.

W dniu 28 stycznia 2009 r uchwałą Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o powołana została Jednostka Realizująca Projekt (JRP). Ogłoszono pierwsze przetargi i wyłoniono wykonawców. Obecnie na bezpośrednią realizację przez konecką firmę HYDROMEL czekają następujące zadania :

– Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rogów – wartość zadania 13 441 244,53 zł. Termin wykonania – 24 m-ce od daty podpisania Umowy
– Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Stary Młyn w Końskich – wartość 9 379 919,38 zł. Termin wykonania zadania – 21 m-cy od daty podpisania Umowy.
– Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Proćwin – wartość 5 086 742,88 zł. Termin wykonania zadania – 12 m-cy od daty podpisania Umowy.
– Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kornica – wartość 4 784 588,41 zł. Termin wykonania zadania – 12 m-cy od daty podpisania Umowy.

Na wykonawcę zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa wodociągu w miejscowości Modliszewice” została wybrana firma „REM – WOD” z Kielc, która zaproponowała cenę 14 416 094,84 zł. Termin wykonania zadania – 24 m-ce od daty podpisania Umowy.

Całkowity koszt dokumentacji projektowej wyniósł 4 563 202 zł. Koszt całkowity Projektu opiewa na 245 248 919,48 zł, koszt kwalifikowany Projektu 141 519 889,60, a całkowity koszt dofinansowania z Funduszu Spójności to kwota 120 291 331,16 zł. 

źródło: umkonskie.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj