Od miesiąca trwa budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zadaniem pracującej tam ekipy jest wybudowanie prawie 2,5 kilometrowego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 200-metrowego odcinka kanalizacji tłocznej oraz przepompowni ścieków.

– Roboty prowadzone są w bardzo trudnych warunkach, ponieważ na Gutwinie zwierciadło wód gruntowych występuje już na głębokości dwóch metrów, co wymusza konieczność odwodnienia terenu przed rozpoczęciem prac montażowych. Mimo to, do tej pory wykonano już ponad 200 metrów sieci – wyjaśnia prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Wilczyński.

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gutwin” to część dużego projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski”. Jego głównym beneficjentem i koordynatorem są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Projekt przewiduje wybudowanie w peryferyjnych dzielnicach miasta 25 kilometrów kanalizacji sanitarnej, przebudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę pierwszego, dwukilometrowego etapu magistrali wodociągowej od ujęcia wody w Kątach Denkowskich do ulicy Samsonowicza. Przyjęty harmonogram działań zakłada, że trwające od 18 maja prace na ulicy Siennieńskiej zakończą się przed 30 czerwca 2010 r.

źródło: um.ostrowiec.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj