Dziś w Rudzie Śląskiej nastąpi podpisanie kontraktów na roboty budowlane, które będą realizowane w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”, współfinansowanego w 65 % przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Podpisywane umowy będą dotyczyły budowy sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni „Barbara”. Roboty objęte zostały II etapem robót kanalizacyjnych w dzielnicach: Kochłowice, Bielszowice, Bykowina, Nowy Bytom oraz w części Wirka.

Zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara – Etap II” zostało podzielone na dwie części. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą pierwszej części robót wybrano firmę SKANSKA S.A. Spółka wykona dwie przepompownie ścieków oraz ponad 2,5 km kanalizacji grawitacyjnej i prawie 500 m kanalizacji tłocznej. Roboty będą prowadzone w rejonie ulic Przemysłowej, Katowickiej, Chrobrego, Szarotek, Weteranów i Piłsudskiego. Zgodnie z kontraktem wartość robót wyniesie 2.330.921,46 euro brutto.

Wykonawcą części drugiej będzie firma ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. z Sosnowca. Zakres robót obejmuje wykonanie jednej przepompowni ścieków oraz ponad 2 km sieci kanalizacji grawitacyjnej w rejonie ulic Szopena, Magdziorza, Gabora i na wireckim odcinku ulicy 1 Maja. Kontraktowa wartość robót wynosi 1.789.013,31 euro brutto.
 
Całość robót w ramach obu kontraktów powinna zostać zakończona do końca I kwartału 2010 roku.

źródło: ruda-sl.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj