Sześć tysięcy osób niebawem skorzysta z nowoczesnego systemu kanalizacyjnego który zostanie zbudowany w najbliższych latach na terenie wielkopolskiej gminy i miasta Śmigiel.

Dzisiaj w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostanie podpisana umowa na kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry  w Śmigłu, Koszanowie i Nietążkowie, Nowej Wsi oraz miejscowościach: Czacz i Nadolnik, Stare Bojanowo i Bruszczewo, Przysieka Polska, Robaczyn i Stara Przysieka Druga.

W ramach realizacji projektu zostanie wykonane: 47 km sieci grawitacyjnych, 15 km sieci tłocznych oraz 24 przepompownie ścieków. W 2013 roku liczba mieszkańców gminy Śmigiel objętych systemami kanalizacji wzrośnie z 3850 osób do 9962. Tym samym  stopień skanalizowania gminy zwiększy się  do około 56,3 % bezpośrednio po zrealizowaniu projektu.

Realizacja tej inwestycji możliwa będzie dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który wynosi blisko 44 mln zł przy przy całkowitym koszcie projektu 59 mln zł.

źróło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj