Gmina Wierzchosławice (woj. małopolskie) podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchosławice – Aglomeracja Tarnów – Zlewnia Dunajec”.

Dofinansowanie pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Komorów, Kępa Bogumiłowicka, Rudka oraz Bobrowniki Małe. Projekt opiewa na kwotę 32 mln złotych, z czego 27 mln zł to dotacja z Unii Europejskiej. Jest to największe dofinansowanie jakie Gmina otrzymała dotychczas ze środków unijnych. 

Umowę w dniu 21 maja 2010 r. w imieniu Gminy Wierzchosławice podpisał Wójt Gminy Wiesław Rajski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Ewy Sukta. Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę podpisał Pan Krzysztof Bolek – Prezes Zarządu.
 
Po wybraniu Wykonawcy w drodze przetargu, rozpocznie się realizacja projektu.

źródło: wierzchoslawice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj