Mieszkańcy części wrocławskiego Brochowa i Jagodna mogą podłączyć swoje posesje do nowo wybudowanej kanalizacji w ramach projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”, dofinansowanego z Funduszu Spójności.

W ramach inwestycji wybudowano prawie 14 km kanalizacji sanitarnej, ponad 9 km sieci wodociągowej, około 4 km kanalizacji deszczowej oraz odtworzono nawierzchnię ulic. Nowa przepompownia ścieków przy ul. Sygnałowej dostarcza ścieki z obu osiedli do wybudowanego kolektora Ślęza i do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.

Inwestycja kosztowała 20 mln euro, z czego ponad 8 mln dofinansowała Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności.

Wybudowana i oddana do użytku infrastruktura umożliwia podłączenie do kanalizacji sanitarnej już istniejących osiedli mieszkaniowych jak i nowo budowanych oraz projektowanych mówi Jolanta Szczepańska, dyrektor Biura Funduszu Spójności.

Wrocławianie mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu na projekt i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej. Jest to możliwe dzięki wspólnej inicjatywie Urzędu Miejskiego, MPWiK Sp. z o.o. i pozyskaniu do współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.

źródło: wroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj