Krosno i Iwonicz-Zdrój będą wspólnie realizować dużą inwestycję budowy i rozdziału kanalizacji. Projekt ten, wart 96 mln zł znalazł się na 5. miejscu listy rankingowej konkursu POIiŚ z możliwością dofinansowania ponad 51 mln zł.

W ramach projektu  na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej i zmodernizowana już istniejąca kanalizacja ogólnospławna, a miasto Iwonicz Zdrój włączone zostanie  do sieci kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Krosno (z pominięciem oczyszczalni ścieków w Iwoniczu Zdroju). Przedsięwzięcie realizować będzie  MPGK Krosno Spółka z o.o.

Inwestycja rozdziału kanalizacji ogólnospławnej realizowana na terenie Krosna i Iwonicza-Zdroju polega głównie na rozbudowie kanalizacji sanitarnej oraz na budowie kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód opadowych do naturalnych odbiorników takich jak rzeki, potoki i rowy melioracyjne. Kanalizacje te mają zastąpić dotychczas funkcjonującą kanalizację ogólnospławną przyjmującą zarówno ścieki sanitarne, jak i deszczówkę.

W ramach realizowanej inwestycji zostaną zmodernizowane przepompownie ścieków na trasie transportu ścieków do Krosna, a nowoczesne pompy o większej wydajności wpłyną na obniżenie ryzyka awarii i zalania kolektorów.

Inwestycja ta będzie realizowana w ramach programu „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap”. Wartość całego programu wynosi  96 mln zł,  z czego wartość samej inwestycji na terenie Gminy Iwonicz Zdrój wynosi ok. 11 mln zł.

źródło: krosno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj