Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. otrzymały potwierdzenie przyznania dofinansowania w ramach I osi priorytetowej „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kępno”.

Całkowita wartość przedsięwzięcia realizowanego przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. wynosi ponad 72 mln zł (brutto), natomiast maksymalne dofinansowanie wyniesie 35,8 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane na budowę 57,60 km kanalizacji sanitarnej oraz modernizację 2 Stacji Uzdatniania Wody.

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj