W 2029 roku do Polski trafią pierwsze małe elektrownie jądrowe, tzw. SMR. Ma być ich sześć, o łącznej mocy 460 MW. KGHM będzie realizował tę inwestycję wspólnie z Nuscale.

W poniedziałek wicepremier Jacek Sasin rozmawiał w Waszyngtonie m.in. z amerykańską minister energii Jennifer Granholm oraz szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą. Tematem waszyngtońskich spotkań była m.in. transformacja energetyczna w Polsce, łącząca się z m.in. z budową elektrowni atomowej.

– Najbardziej wymierną korzyścią mojej wizyty w Stanach jest podpisanie, nie waham się użyć tego słowa, przełomowej umowy między KGHM i amerykańską firmą  NuScale Power na dostawę do Polski małych reaktorów jądrowych, tzw. SMR. Ta umowa opiewa na sześć reaktorów o łącznej mocy ponad 450 MW. Pierwszy z tych reaktorów ma trafić do Polski w 2029 roku, czyli w dającej się już bardzo jasno określić perspektywie siedmiu lat. To jest przełomowa umowa. To konkretna umowa, z konkretną firmą, na konkretną sprawdzoną technologię, która jest już znana, i która jest certyfikowana –  powiedział Jacek Sasin w TVP.

KGHM i NuScale Power

W Waszyngtonie przedstawiciele rządu USA i polscy urzędnicy, w tym wicepremier Polski Jacek Sasin, ogłosili, że NuScale Power i polska KGHM Polska Miedź SA (KGHM) podpisały umowę rozpoczęcie wdrażania innowacyjnej technologii małego reaktora modułowego (SMR) firmy NuScale.

Ostateczne porozumienie pomiędzy NuScale Power, którego SMR jest pierwszym i jedynym małym reaktorem modułowym, który uzyskał zatwierdzenie projektu przez Komisję Regulacji Jądrowej USA, a KGHM, polskim liderem w produkcji miedzi i srebra oraz dużym przemysłowym odbiorcą energii, ustanowi pozycję KGHM jako lider wdrażania czystej energii z pierwszym wdrożeniem SMR w Polsce.

W ramach tej umowy NuScale będzie współpracować z KGHM w celu wsparcia wdrożenia technologii SMR i uruchomienia pierwszej elektrowni NuScale VOYGR™ w Polsce już w 2029 roku, co pozwoli Polsce uniknąć nawet 8 mln ton emisji CO2 rocznie. Uruchomienie elektrowni VOYGR do 2029 roku jest bezpośrednio związane z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź oraz nowym kierunkiem strategicznym KGHM – energetyką.

Pierwsze zadanie w ramach umowy będzie identyfikować i oceniać potencjalne miejsca realizacji projektów oraz opracowywać główne założenia projektu i szacunki kosztów. Działania te wspierają KGHM, oceniając elektrownie NuScale VOYGR jako rozwiązanie służące do ponownego wykorzystania węgla dla istniejących elektrowni, a także możliwości wdrażania elektrowni VOYGR, aby zapewnić bezpieczną, bezemisyjną i niezawodną energię dla ich działalności oraz wspierać innych polskich przemysłowych użytkowników energii.

Umowa korzystna dla obu stron

Jak informuje NuScale, KGHM i NuScale po raz pierwszy rozpoczęły współpracę we wrześniu 2021 r., po podpisaniu przez obie strony porozumienia o współpracy w zakresie rozwoju, licencjonowania i budowy zakładu NuScale VOYGR w Polsce. Ta umowa handlowa to dla NuScale ważny krok w kierunku rozwoju i upowszechniania czystej, niezawodnej i przystępnej cenowo energii w Polsce.

– W globalnym wyścigu o szybkie zmniejszenie emisji na całym świecie technologia NuScale stanowi idealne rozwiązanie pozwalające osiągnąć ten cel przy jednoczesnym zapewnieniu dobrobytu gospodarczego krajom, które korzystają z tej technologii – powiedział John Hopkins, prezes i dyrektor generalny NuScale Power.

– Technologia SMR zwiększy efektywność kosztową firmy i przekształci polską energetykę – powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

 

Czytaj więcej

Skomentuj