Organizacje samorządu gospodarczego reprezentujące zarówno sektor publiczny, jak i prywatny – Krajowa Izba Gospodarki Odpadami oraz Polska Izba Gospodarki Odpadami podpisały wspólne stanowisko w sprawie sposobu uporządkowania stanu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju.

Wspólne stanowisko Izb podkreśla m.in. konieczność wzmocnienia roli samorządów gminnych w gospodarce odpadami.

Pobierz dokument w formacie .pdf (0,67 MB)

CCJ 300 x 250   

Kolędownik 2018 696px
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj