Członkowie Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego biorą udział w misji branżowej do Belgii oraz Francji. Tematem misji są sposoby wytwarzania energii geotermalnej, a także unijne wytyczne i zasady finansowania energii odnawialnej.

W pierwszej części wyjazdu, w Belgii, członkowie klastra wezmą udział w spotkaniach z przedstawicielami wiodących instytucji decyzyjnych Unii Europejskiej. Będzie to dla nich szansa, by zapoznać się z planowanymi kierunkami rozwoju i poznać szczegóły finansowania energii odnawialnej.

Druga część wyjazdu poświęcona będzie zagadnieniom wytwarzania energii geotermalnej. Uczestnicy odwiedzą Francję, która zajmuje w geotermii czwarte miejsce w Europie po Islandii, Węgrzech i Włoszech. Zapoznają się tam z francuskimi doświadczeniami w wykorzystaniu energii geotermalnej.

We Francji, szczególnie w regionie paryskim i Bordeaux, wykorzystuje się energię geotermalną w ciepłownictwie. Pochodzi ona z głębokich wierceń (do 1800 m), które wykonywane są w dobrze rozpoznanych złożach. Na Gwadelupie i Reunion ze szczególnie gorących podziemnych źródeł wody pozyskuje się też energię do produkcji prądu. W wielu lokalizacjach stosuje się również płytkie wiercenia, z których można uzyskać wodę o temperaturze 25-45 stopni Celsjusza. Natomiast w Alzacji badane są możliwości wykorzystywania ciepła skał.

Członkowie Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego poznają we Francji warunki regulacyjne, ekonomiczne oraz technologie, które wpływają na rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki nowej wiedzy będą mogli ocenić, jakie są możliwości przeprowadzania badań nad geotermią i wdrażania nowych zastosowań energetycznych w województwie świętokrzyskim.

W wyjeździe bierze udział 30 członków klastra: przedsiębiorców, reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego i uczelni. Misja trwa od 18 do 22 czerwca 2012 r. i jest dofinansowana z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj